Investeringar som ger ringar på vattnet

Swedfunds uppdrag är att minska fattigdom genom hållbara investeringar i utvecklingsländer. Vi vet att varje investering vi gör skapar positiva effekter idag, och i framtiden. 

_____________________________

För tionde året i rad presenterar Swedfund en integrerad redovisning där våra resultat redovisas och återspeglas utifrån våra tre fundament: samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft.

Att redovisningen är integrerad betyder att den hållbarhetsrelaterade informationen är helt integrerad med den finansiella, och vice versa.

close me