Investing for Humanity

Redan före pandemin stod det klart att takten i arbetet med att genomföra Agenda 2030 och Parisavtalet behövde accelerera. Swedfunds Integrerade Redovisning tar sin utgångspunkt i hur vi som utvecklingsfinansiär genom hållbara investeringar kan bidra till genomförandet av de mål för framtiden som FN och länder har beslutat. Vårt uppdrag att bidra till minskad fattigdom är vår startpunkt.

_____________________________

För nionde året i rad presenterar Swedfund en helt integrerad redovisning där våra resultat redovisas och återspeglas utifrån våra tre fundament: samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft.

Att redovisningen är helt integrerad betyder att den hållbarhetsrelaterade informationen är helt integrerad med den finansiella, och vice versa.

close me