Investeringarna

Vi investerar i världens allra fattigaste länder. I företag och miljöer där pengarna gör störst nytta, för att skapa tillväxt, skatteintäkter, jobb och framtidshopp.

Exempel på investeringar och etableringsstöd

Sedan 1979 har vi investerat i över 260 företag i världens fattigaste länder. Här ser du några aktuella exempel.

 • Lake Turkana – Afrikas största vindkraftprojekt

  Tillsammans med tolv europeiska utvecklingsfinansiärer äger Swedfund samfinansieringsfaciliteten ICCF (Interact Climate Change Facility), med fokus på finansiering av förnybara energiprojekt i bland annat Afrika.

  Lake Turkana – Afrikas största vindkraftprojekt
 • Ny fondinvestering med fokus på förnybar energi

  Två tredjedelar av befolkningen i Afrika söder om Sahara saknar el. Behovet är enormt och de tekniska förutsättningarna för energiförsörjning via förnybara källor som sol, vind, vatten och geotermisk energi är mycket goda. Problemet är att många energiprojekt strandar på grund av brist på kunskap, resurser och finansiering.

  Ny fondinvestering med fokus på förnybar energi
 • Lån till företag driver privatsektorutveckling i Tanzania

  När den nya regeringen tillträdde i Tanzania 2015 var prioriteringen klar. Landet ska industrialiseras. Det ger den privata sektorn en mer framträdande roll. Men om ambitionen ska bli verklighet måste små och medelstora företag få utökad finansiering.

  Lån till företag driver privatsektorutveckling i Tanzania
 • Kvinnliga entreprenörer får finansiering

  Kvinnors ojämställda situation på alla nivåer i näringslivet är ett stort hinder för hållbar utveckling. Jämställdhetsfrågan är numer en viktig fråga i Swedfunds investeringar. Men det fanns en önskan att göra något som var ännu mer fokuserat på de kvinnliga entreprenörer som utgör en tredjedel av alla företagare i utvecklingsländer.

  Kvinnliga entreprenörer får finansiering
 • Etiopiens industrialisering får fart av Bangladesh

  Etiopien är ett av Afrikas minst utvecklade länder och ett av världens mest folkrika. De flesta etiopier försörjer sig idag på jordbruk. Arbetslösheten är hög och särskilt kvinnor har svårt att hitta jobb. När landet ska industrialiseras är textilindustrin en bra början. En textilfabrik kan ge många nya jobb, särskilt åt kvinnor.

  Etiopiens industrialisering får fart av Bangladesh
 • Satsning på jämställdhet i Kenya

  Det finns starka samband mellan ökad jämställdhet och minskad fattigdom. Swedfunds talangprogram Women4Growth arbetar aktivt med jämställdhet genom att inspirera och stärka kvinnor i deras yrkesroller. Kenyanska Mercury Kivuva, en av projektets första deltagare, är ansvarig för tio av Java Houses caféer i Nairobi.

  Satsning på jämställdhet i Kenya

Den nya världskartan

Vår ambition är att rita om den ekonomiska världskartan.
Vi gör det genom ett starkt nätverkande i kombination med kloka investeringar i några av världens fattigaste länder.

Röd nål = investering genom lån eller aktier
Gul nål = etableringsstöd

Vår portfölj

Vår portfölj fördelar sig på aktier, lån och fonder.

Aktieinvesteringarna är på mellan 3 och 10 miljoner USD. Via lån kan vi finansiera större företag tillsammans med andra finansiärer. Fondinvesteringar gör det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt nå fler och mindre företag i länder som annars hade varit svåra att verka i utan lokal närvaro.

Det totala kontrakterade beloppet för vår investeringsportfölj uppgick vid 2017 års slut till 4,571 miljarder SEK. Portföljen är fördelad på 65 investeringar i 28 länder.

Portfölj per region 2017

Portfölj per sektor 2017

Portfölj per investeringsform 2017

Våra portföljbolag

close me