Investeringarna

Vi investerar i företag i de länder och miljöer där vi gör störst nytta, för att skapa inkluderande tillväxt, skatteintäkter, jobb och framtidshopp.

Vår portfölj

Vi strävar alltid efter en bra balans mellan risktagande, geografisk spridning och olika investeringsformer, såsom aktier, fonder och lån.

Vi investerar direkt i bolag och indirekt via finansiella institutioner och fonder, för att öka andelen SME:s och främja entreprenörskap.

Det totala kontrakterade beloppet för vår investeringsportfölj uppgick vid 2021 års slut till 5,864 miljarder SEK. Portföljen är fördelad på 61 investeringar.

Portfölj per region 2021
Afrika 50,4%
Asien 25,0%
Östeuropa 3,6%
Latinamerika 0%
Övriga 21%

Portfölj per sektor 2021
Finansiell inkludering 53,8%
Energi & klimat 37,6%
Hälsa 8,2%
Övrigt 0,4%

Portfölj per investeringsform 2021
Fonder 47,5%
Lån 40,5%
Aktier 12,0%

Våra portföljbolag

Exempel på investeringar

Sedan 1979 har vi investerat i företag i över 50 länder. Här ser du några aktuella exempel.

Vår spelplan

Swedfunds investeringar har stor geografisk spridning. I enlighet med vår ägaranvisning ligger vårt fokus på världens minst utvecklade länder, vilket framförallt innebär Afrika söder om Sahara.

Nedan visas våra investeringar per den sista december 2021. Klicka på bilden för en förstorad version.

Swedfunds investeringar per den sista december 2021

close me