Investeringarna

Vi investerar i världens allra fattigaste länder. I företag och miljöer där pengarna gör störst nytta, för att skapa tillväxt, skatteintäkter, jobb och framtidshopp.

Exempel på investeringar och etableringsstöd

Sedan 1979 har vi investerat i över 260 företag i världens fattigaste länder. Här ser du några aktuella exempel.

 • Tillgång till tillförlitlig el avgörande för utveckling – Husk Power Systems har lösningen

  En avgörande faktor i kampen mot fattigdom är tillgång till elektricitet. Idag saknar uppskattningsvis 1,2 miljarder människor i världen tillförlitlig elförsörjning. Den privata sektorn har en central roll när landsbygden i fattiga länder elektrifieras.

  Tillgång till tillförlitlig el avgörande för utveckling – Husk Power Systems har lösningen
 • Banken som vill vara föredöme för ekonomisk och social utveckling

  En viktig del av vårt arbete med bankinvesteringar är att stärka hållbarhetsarbetet och säkerställa att det håller en tillräckligt hög nivå. ACLEDA Bank, med ett förflutet som NGO, har stora ambitioner och ser vikten av att löpande bli starkare inom miljö- och sociala frågor.

  Banken som vill vara föredöme för ekonomisk och social utveckling
 • Strävan att utveckla den egna verksamheten ger effekter för en hel sektor

  Investeringar i hälso- och sjukvård är en central del för ett samhälles utveckling, då det ger betydande utvecklingseffekter både för sektorn och för landet.

  Strävan att utveckla den egna verksamheten ger effekter för en hel sektor
 • Lake Turkana – Afrikas största vindkraftprojekt

  Tillsammans med tolv europeiska utvecklingsfinansiärer äger Swedfund samfinansieringsfaciliteten ICCF (Interact Climate Change Facility), med fokus på finansiering av förnybara energiprojekt i bland annat Afrika.

  Lake Turkana – Afrikas största vindkraftprojekt
 • Ny fondinvestering med fokus på förnybar energi

  Två tredjedelar av befolkningen i Afrika söder om Sahara saknar el. Behovet är enormt och de tekniska förutsättningarna för energiförsörjning via förnybara källor som sol, vind, vatten och geotermisk energi är mycket goda. Problemet är att många energiprojekt strandar på grund av brist på kunskap, resurser och finansiering.

  Ny fondinvestering med fokus på förnybar energi
 • Lån till företag driver privatsektorutveckling i Tanzania

  När den nya regeringen tillträdde i Tanzania 2015 var prioriteringen klar. Landet ska industrialiseras. Det ger den privata sektorn en mer framträdande roll. Men om ambitionen ska bli verklighet måste små och medelstora företag få utökad finansiering.

  Lån till företag driver privatsektorutveckling i Tanzania

Den nya världskartan

Vår ambition är att rita om den ekonomiska världskartan.
Vi gör det genom ett starkt nätverkande i kombination med kloka investeringar i några av världens fattigaste länder.

Röd nål = investering genom lån eller aktier
Gul nål = etableringsstöd

Vår portfölj

Vår portfölj fördelar sig på aktier, lån och fonder.

Aktieinvesteringarna är på mellan 3 och 10 miljoner USD. Via lån kan vi finansiera större företag tillsammans med andra finansiärer. Fondinvesteringar gör det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt nå fler och mindre företag i länder som annars hade varit svåra att verka i utan lokal närvaro.

Det totala kontrakterade beloppet för vår investeringsportfölj uppgick vid 2017 års slut till 4,571 miljarder SEK. Portföljen är fördelad på 65 investeringar i 28 länder.

Portfölj per region 2017

Portfölj per sektor 2017

Portfölj per investeringsform 2017

Våra portföljbolag

close me