Investeringarna

Vi investerar i företag i de länder och miljöer där vi gör störst nytta, för att skapa inkluderande tillväxt, skatteintäkter, jobb och framtidshopp.

Vår portfölj

Vi strävar alltid efter en bra balans mellan risktagande, geografisk spridning och olika investeringsformer, såsom aktier, fonder och lån.

Vi investerar direkt i bolag och indirekt via finansiella institutioner och fonder, för att öka andelen SME:s och främja entreprenörskap.

Det totala kontrakterade beloppet för vår investeringsportfölj uppgick vid 2019 års slut till 5,558 miljarder SEK. Portföljen är fördelad på 64 investeringar i 17 länder.

Portfölj per region 2019

Portfölj per sektor 2019

Portfölj per investeringsform 2019

Våra portföljbolag

Exempel på investeringar

Sedan 1979 har vi investerat i företag i över 50 länder. Här ser du några aktuella exempel.

 • Prasac finansierar kvinnligt företagande med mikrolån

  Swedfund har investerat i Prasac genom lån som används för vidareutlåning till landets mikro- och småföretag

  Prasac finansierar kvinnligt företagande med mikrolån
 • Fokus på jämställdhet och att säkerställa ett bra arbetsklimat

  På Radisson Blu Hotel i Kenya har det målmedvetna arbetet med att lyssna på och investera i medarbetarna varit en god investering. Det har lett till förbättrad arbetsmiljö och ökad lönsamhet.

  Fokus på jämställdhet och att säkerställa ett bra arbetsklimat
 • Med målet att vara en förebild för andra kvinnor

  Joyce Sitonik hade redan från början siktet inställt på att bli läkare. Idag arbetar hon som ansvarig för den operativa verksamheten på alla AAR:s öppenvårdskliniker i Kenya.

  Med målet att vara en förebild för andra kvinnor
 • Kortare väg från investering till produktion av förnybar energi

  Climate Investor One investerar i förnybar energi från sol-, vind-, och vattenkraft i utvecklingsländer. Swedfunds investering i faciliteten är en del av vår satsning inom sektorn Energi & Klimat.

  Kortare väg från investering till produktion av förnybar energi
 • Tillgång till tillförlitlig el avgörande för utveckling – Husk Power Systems har lösningen

  En avgörande faktor i kampen mot fattigdom är tillgång till elektricitet. Idag saknar uppskattningsvis 1,2 miljarder människor i världen tillförlitlig elförsörjning. Den privata sektorn har en central roll när landsbygden i fattiga länder elektrifieras.

  Tillgång till tillförlitlig el avgörande för utveckling – Husk Power Systems har lösningen
 • Banken som vill vara föredöme för ekonomisk och social utveckling

  En viktig del av vårt arbete med bankinvesteringar är att stärka hållbarhetsarbetet och säkerställa att det håller en tillräckligt hög nivå. ACLEDA Bank, med ett förflutet som NGO, har stora ambitioner och ser vikten av att löpande bli starkare inom miljö- och sociala frågor.

  Banken som vill vara föredöme för ekonomisk och social utveckling

Vår spelplan

Swedfunds investeringar har stor geografisk spridning. Vårt fokus ligger på världens minst utvecklade länder, vilket framförallt innebär Afrika söder om Sahara. Vi investerar också i låginkomstländer och postkonfliktländer – och undantagsvis i högre medelinkomstländer.

Nedan visas våra investeringar per den sista december 2019.

 

close me