Investeringarna

Vi investerar i företag i de länder och miljöer där vi gör störst nytta, för att skapa inkluderande tillväxt, skatteintäkter, jobb och framtidshopp.

Vår portfölj

Vi strävar alltid efter en bra balans mellan risktagande, geografisk spridning och olika investeringsformer, såsom aktier, fonder och lån.

Vi investerar direkt i bolag och indirekt via finansiella institutioner och fonder, för att öka andelen SME:s och främja entreprenörskap.

Det totala kontrakterade beloppet för vår investeringsportfölj uppgick vid 2020 års slut till 4,915 miljarder SEK. Portföljen är fördelad på 65 investeringar i 17 länder.

Portfölj per region 2020

Swedfunds portfölj 2020 uppdelad på region

Portfölj per sektor 2020

Swedfund portfölj 2020 uppdelad på sektor

Portfölj per investeringsform 2020

Swedfund portfölj 2020 uppdelad på instrument

Våra portföljbolag

Exempel på investeringar

Sedan 1979 har vi investerat i företag i över 50 länder. Här ser du några aktuella exempel.

Vår spelplan

Swedfunds investeringar har stor geografisk spridning. I enlighet med vår ägaranvisning ligger vårt fokus på världens minst utvecklade länder, vilket framförallt innebär Afrika söder om Sahara.

Nedan visas våra investeringar per den sista december 2020. Klicka på bilden för en förstorad version.

close me