Investeringarna

Vi investerar i företag i de länder och miljöer där vi gör störst nytta, för att skapa inkluderande tillväxt, skatteintäkter, jobb och framtidshopp.

Vår portfölj

Vi strävar alltid efter en bra balans mellan risktagande, geografisk spridning och olika investeringsformer, såsom aktier, fonder och lån.

Vi investerar direkt i bolag och indirekt via finansiella institutioner och fonder, för att öka andelen SME:s och främja entreprenörskap.

Det totala kontrakterade beloppet för vår investeringsportfölj uppgick vid 2022 års slut till  drygt 8,4 miljarder SEK. Portföljen är fördelad på 64 investeringar.

Portfölj per region 2022
Afrika 65%
Asien 30%
Östeuropa 5%
Latinamerika 0%
Övriga* 0%

Portfölj per sektor 2022
Finansiell inkludering 59%
Energi & klimat 33%
Hälsa 6%
Övrigt 2%

Portfölj per investeringsform 2022
Fonder (aktier) 51%
Fonder (lån) 8%
Lån 31%
Aktier 10%

* Kategorin Övriga, som historiskt omfattat investeringar med brett geografiskt mandat, har under 2022 fördelats ut mot underliggande länder baserat på verklig fördelning samt kvalificerad pipeline.

Våra portföljbolag

Exempel på investeringar

Sedan 1979 har vi investerat i företag i över 50 länder. Här ser du några aktuella exempel.

 • Utvecklare av småskalig vatten, sol och vindenergi

  Produktionskapaciteten för el i Afrika söder om Sahara är otillräcklig för att möta nuvarande och framtida efterfrågan och regionen är fortfarande beroende av fossil energiproduktion.

  Utvecklare av småskalig vatten, sol och vindenergi
 • Mikrofinansiering – forskning visar ett verktyg med två sidor

  Ansvarsfull mikrofinansiering är ett viktigt komplement till banklån för privatpersoner och entreprenörer, som bidrar till ekonomisk inkludering och ger människor en möjlighet att ta sig ur fattigdom.

  Mikrofinansiering – forskning visar ett verktyg med två sidor
 • Swedfunds investering på 90-talet möjliggjorde mobiltelefoni i Namibia

  Ett av de bästa exemplen på hur snabbt utvecklingen i Afrika gått de senaste 25 åren är den enorma expansionen av mobiltelefonin och tjänster kring den.

  Swedfunds investering på 90-talet möjliggjorde mobiltelefoni i Namibia
 • Investering i sjukvårdsklinik i Liberia som klarat både krig och Ebola

  Omkring 400 miljoner människor i utvecklingsländer saknar tillgång till elementär sjukvård och för de som faktiskt får sjukvård är kvaliteten ofta undermålig.

  Investering i sjukvårdsklinik i Liberia som klarat både krig och Ebola
 • Utlåning till små och medelstora företag i Östafrika skapar fler arbetstillfällen

  Små och medelstora företag (SME) är viktiga för att skapa tillväxt och arbetstillfällen, särskilt i mindre utvecklade länder. SME:s står för ungefär två av tre av alla nya jobb inom den formella sektorn i utvecklingsländer och kvinnor äger runt en tredjedel av dessa företag.

  Utlåning till små och medelstora företag i Östafrika skapar fler arbetstillfällen
 • Zimbabwes banksektor förstärks

  Ett av de länder i Afrika som har störst utmaningar är Zimbabwe. Bakgrunden är bland annat den utmanande ekonomiska situationen som pågått under många år.

  Zimbabwes banksektor förstärks

Vår spelplan

Swedfunds investeringar har stor geografisk spridning. I enlighet med vår ägaranvisning ligger vårt fokus på världens minst utvecklade länder, vilket framförallt innebär Afrika söder om Sahara.

Nedan visas våra investeringar per den sista december 2022. Klicka på bilden för en förstorad version.

close me