Transform Health Fund (THF) förvaltas av AfricInvest. Det är en fond som kommer att investera i afrikansk hälso- och sjukvård.

Läs mer i vårt pressmeddelande, Swedfund investerar 5 miljoner USD i afrikansk hälsofond

Läs mer om ESG kategorisering (på engelska)

Fondens hemvist är Mauritius, för information kring fondinvesteringar och val av hemvist se Fondinvesteringar – frågor och svar

close me