Uppgiften

Utrota fattigdom är en uppgift som på pappret känns utopisk. I verkligheten är vi halvvägs. Och vi är fast beslutna att driva de frågor och göra de investeringar som krävs för att nå hela vägen.

Välfärdskapital och egenmakt

De senaste tjugo åren har andelen människor som lever i fattigdom halverats. Swedfunds nollvision känns plötsligt fullt realistisk. Men då krävs fortsatta investeringar i hållbart företagande, som i sin tur skapar tillväxt, jobb och skatteintäkter i världens fattigaste länder. Vårt uppdrag har aldrig varit viktigare.  

Välfärdskapital

Unknown.jpeg

Swedfund_Bhutan.jpg

Vår roll för utveckling av den privata sektorn

En global, hållbar utveckling behöver en hållbar privat sektor. Swedfund utgör en av pusselbitarna i det globala samarbete som krävs för att skapa en hållbar utveckling för länder, människor och naturresurser. 

Vår roll för utveckling av den privata sektorn

Våra fundament

Samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft är tillsammans avgörande fundament för att bekämpa fattigdom och utveckla långsiktigt hållbara företag. Alla tre fundament väger lika tungt när vi gör vår bedömning av ett investeringsförslag.

Våra fundament

undefined

close me