Uppgiften

Swedfunds uppdrag är att bekämpa fattigdom genom att investera i hållbara företag. Vi har en viktig roll i genomförandet av Agenda 2030 och vi är fast beslutna att driva de frågor och göra de investeringar som krävs för att nå hela vägen.

Välfärdskapital och egenmakt

Att avskaffa fattigdom i alla dess former är det uttalade målet fattat av världens länder. Vi har míndre än 10 år på oss. För att lyckas krävs fortsatta investeringar i hållbart företagande, som i sin tur skapar inkluderande tillväxt, jobb med goda arbetsvillkor och skatteintäkter i världens fattigaste länder. Swedfunds bidrag har aldrig varit viktigare. Vi kallar det Välfärdskapital.

Välfärdskapital

Unknown.jpeg

Vårt arbete för hållbar utveckling

Swedfund har en viktig roll att spela i Sveriges bidrag till FN:s Globala mål för hållbar utveckling och Agenda 2030.

 • Vårt arbete för att nå de globala målen

  Det första av de globala målen, att avskaffa all form av fattigdom överallt, sammanfattar vårt huvuduppdrag. Men alla 17 mål är relevanta för de investeringar vi gör för att skapa hållbara företag.

  Vårt arbete för att nå de globala målen
 • Vårt bidrag till SDG:erna – filmer

  Hör våra medarbetare berätta om hur vi aktivt arbetar för att bidra till att uppfylla de globala målen.

  Vårt bidrag till SDG:erna – filmer
 • Privata sektorns roll

  Den privata sektorn och privat finansiering har en central roll för att nå målen i Agenda 2030

  Privata sektorns roll

Risken är central

Att ta risk är en del av vår dagliga verksamhet och ligger i innebörden av vårt uppdrag. Genom att ta hög risk och visa vägen är vår ambition att attrahera fler privata investerare till våra marknader. Denna katalytiska roll innebär att utvecklingsfinansiärer fungerar som acceleratorer för ökad finansiering till utvecklingsländer.

close me