Vi fyller 40 år!

"De senaste 50 åren har mänskligheten gått igenom den största förändringen någonsin vad gäller hälsa och ekonomi. Men de nya livsvillkoren kräver att vi samtidigt klarar av att hantera de utmaningar som revolutionen innebär. Att vi klarar accelerationen utan att ödelägga eller skada den omgivning vi lever i. Att vi klarar av att se till att framstegen kommer alla till del och att vi kan möta nya utmaningar som dyker upp på vägen. Det är kärnan i begreppet hållbar utveckling."

2019 fyller Swedfund 40 år! 

Under 40 år har samlat på oss erfarenheter av att investera i och utveckla hållbara företag i utvecklingsländer. Det har varit 40 år med utmaningar och med framgångar. Vi har skaffat oss värdefulla kunskaper som hjälper oss att bli ännu bättre och att arbeta ännu hårdare för att nå vårt uppdrag - att bekämpa fattigdom genom att investera i hållbart företagande.

Citatet ovan är hämtat ur Blir världen bättre? FN:s utvecklingsprogram, UNDP i samarbete med Staffan Landin

Swedfund collage

En historisk tillbakablick

I januari 1979 grundades stiftelsen Swedfund. Uppdraget var att bland annat att främja samarbetet mellan svenska företag och lokala partners i utvecklingsländer. Under de 40 år som har gått har ramarna många gånger förändrats men målet har alltid varit detsamma - att bidra till positiv utveckling i landet vi investerar.

Här berättar vi Swedfunds historia, från starten 1979 fram till idag.

Swedfunds historia

Vi har en unik modell!

Vår affärsmodell integrerar de globala målen genom våra fundament. Fundamenten genomsyrar varje steg i investeringsprocessen, hela den aktiva ägandefasen, all resultatuppföljning och slutlig exit. Modellen hanterar också risk, den input vi gör och vilka investeringar vi har oss an. 

Modellen

Våra väsentliga frågor

Swedfunds uppdrag är idag viktigare och mer relevant än någonsin och genom aktiv förvaltning av våra portföljbolag driver vi utvecklingen mot de globala målen. Nedan belyser vi de frågor som är mest väsentliga för vår verksamhet. Genom att fokusera på dessa kan vi bidra till att accelerera Agenda 2030.

 • Jobb med anständiga arbetsvillkor

  Ett jobb med goda arbetsvillkor inom den formella sektorn är vägen för människor att själva lyfta sig ur fattigdom. Jobbskapande är därför centralt i Swedfunds arbete med att utveckla hållbara företag.

  Jobb med anständiga arbetsvillkor
 • Jämställdhet

  Kvinnor utgör halva befolkningen i vår värld och står därför för halva potentialen. Ett jämställt samhälle tar vara på alla individers resurser och kompetens.

  Jämställdhet
 • Miljö och klimat

  Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna som världen står inför. De påverkar livsvillkoren för människor i alla länder och slår mot alla sektorer.

  Miljö och klimat
 • Skatt

  Skatteintäkter skapar förutsättningar för länder att själva bygga upp strukturer för viktiga samhällsfunktioner som lägger grunden för en hållbar utveckling.

  Skatt
 • Mänskliga rättigheter

  I arbetet för hållbar utveckling och hållbart företagande är det absolut grundläggande att värna och skydda mänskliga rättigheter.

  Mänskliga rättigheter
 • Anti-korruption

  Korruption är ett hinder för samhällsutveckling och social inkludering.

  Anti-korruption
close me