Den starka tillväxt vi ser i Afrika just nu sker ofta utan nya jobb. Det beror på att ekonomierna är baserade på råvaror som inte förädlas på plats. Under de närmaste decennierna förväntas dessutom afrikanerna bli dubbelt så många. Alla dessa unga behöver så småningom hitta ett arbete, och i nio fall av tio finner de det idag inom den informella sektorn. Det gäller särskilt kvinnor, vilket ger dem en osäker inkomst utan socialt skydd.

Swedfund investerar i utvalda företag med utvalda partners, för att bidra till hållbar industrialisering och hållbar produktion av varor och tjänster, i företag med goda arbetsvillkor. Genom att utveckla finansiellt hållbara företag skapar vi förutsättningar för fortsatta och tillkommande anställningar i företag som lever vidare och utvecklas.

Läs mer i vårt faktablad som finns att ladda ner till höger.

close me