Om Swedfund

Vi är svenska statens utvecklingsfinansiär. Målet är att utrota fattigdom genom att skapa hållbart företagande på några av världens tuffaste och mest intressanta tillväxtmarknader.

Vår organisation

Vi har idag 39 medarbetare. Vårt medlemskap i EDFI - i kombination med intensivt nätverkande med företag, organisationer och myndigheter - gör att vi kan erbjuda kompetens och erfarenhet genom hela investeringscykeln.

 • Medarbetare

  Swedfund har 39 anställda. 36 personer jobbar i Stockholm och tre personer i Nairobi.

  Medarbetare
 • Vår styrelse, VD och revisorer

  Styrelsen, som nomineras av ansvarigt departement (sedan 1 januari 2015 Näringsdepartementet), består av ordförande och sju ledamöter. Vår styrelse har en gedigen erfarenhet av bolagsstyrning, finansieringsverksamhet, internationell biståndsverksamhet, operativ erfarenhet från utvecklingsländer samt hög finansiell kompetens.

  Vår styrelse, VD och revisorer
 • Nätverket EDFI

  Som bilateral DFI - Development Finance Institution – är Swedfund en av 15 medlemmar i det europeiska nätverket EDFI där samtliga institutioner arbetar mot gemensamma mål:

  Nätverket EDFI
 • Vårt svenska nätverk

  Med ett starkt nätverkande kan vi bekämpa fattigdom på bredare front och nå snabbare resultat.

  Vårt svenska nätverk

Styrning och riktlinjer

Vår verksamhet ska bidra till målet för Sveriges politik för global utveckling (PGU). I samarbete med strategiska partners ska vi medverka till ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara investeringar som skapar bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. 

 • Riktlinjer och policyer

  En kontinuerlig dialog med vår ägare, partner och övriga intressenter är en förutsättning för att genomföra vårt uppdrag. Förutom våra egna och statens policyer och riktlinjer har vi tillträtt eller följer en rad internationella principer, ramverk, riktlinjer, åtaganden och policyer.

  Riktlinjer och policyer
 • Swedfunds strategiska hållbarhetsmål

  Swedfunds fyra strategiska hållbarhetsmål har sin utgångspunkt i vårt uppdrag - fattigdomsminskning.

  Swedfunds strategiska hållbarhetsmål
 • UN PRI & UN Global Compact

  Under 2012 anslöt Swedfund sig till FN:s Global Compact och FN:s Principer för Ansvarsfulla Investeringar, UNPRI.

  UN PRI & UN Global Compact
 • Bolagsstyrning

  Näringsdepartementet har sedan den 1 januari 2015 ägaransvaret för Swedfund. UD har dock fortsatt ansvar för sakfrågor och de biståndspolitiska frågorna.

  Bolagsstyrning
 • Bolagsstämma

  Årsstämma kommer att hållas den 25 april 2019.

  Bolagsstämma
 • Bolagsstyrningsrapport

Publikationer

Här kan du ladda ner och läsa Swedfunds rapporter, redovisningar och faktablad. För frågor och mer information kontakta Amelie Alte, Communications Manager, på telefon 08-725 94 12 eller via mejl: amelie.alte(at)swedfund.se

 • Publicerat den 5 sep 2017

  Swedfund International AB Rapporter till UN PRI 2017

  ​I enlighet med FNs principer om ansvarsfulla investeringar (UN PRI) rapporterar Swedfund årligen in hur principerna integreras i verksamheten. Swedfund erhåller i år betyget A+ på tre av fyra tillämpliga moduler för verksamhetsåret 2016.

 • Publicerat den 4 jul 2018

  Faktablad Anti-korruption IR17

  Korruption är ett hinder för samhällsutveckling och social inkludering. Det hämmar sund konkurrens, försvårar finansiering av bolag, centrerar rikedomen till ett fåtal människor och utarmar resurser.

 • Publicerat den 4 jul 2018

  Faktablad Miljö och Klimat IR17

  Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna som världen står inför. De påverkar livsvillkoren för människor i alla länder och slår mot alla sektorer. Fattiga människor drabbas särskilt hårt av klimatförändringens konsekvenser.

 • Publicerat den 4 jul 2018

  Faktablad Jämställdhet IR17

  Jämställda företag har både högre tillväxt och är mer hållbara, och jämställda länder har nått längre i arbetet för hållbar utveckling och Agenda 2030. Jämställdhet är därför en viktig del av Swedfunds arbete.

Årsredovisningar och delårsrapporter

 • Publicerat den 31 okt 2018

  Swedfund delårsrapport juli - september 2018

  Swedfunds delårsrapport för tredje kvartalet och årets första nio månader 2018.

 • Publicerat den 15 aug 2018

  Swedfund delårsrapport april-juni 2018

  Swedfunds delårsrapport för andra kvartalet och första halvåret 2018.

 • Publicerat den 27 apr 2018

  Swedfunds delårsrapport januari - mars 2018

  Vi redovisar för första gången värderingen av vår portfölj enligt IFRS genom tillämpning av RFR2.

 • Publicerat den 28 mar 2018

  Swedfunds Integrerade Redovisning 2017

  Ekvation 2030 - Kapital som når målen

MyNewsDesk_logo_650x320.jpg

Presskontakt och logotyper

För nyheter och pressmeddelanden hänvisar vi till vårt Pressrum på Mynewsdesk, där du även hittar bildmaterial och kontaktuppgifter. 
Här kan du ladda ner våra logotyper och pressbilder.

För mer information kontakta Karin Kronhöffer, Director of Strategy and Communication, telefon 08-725 94 38.

 

Jobba hos oss

För närvarande finns inga lediga tjänster inom Swedfund.
Besök gärna hemsidan återkommande då lediga tjänster publiceras här.

Vi kan tyvärr inte ta emot spontana ansökningar och registrera CV.
Swedfund har inte möjlighet att erbjuda praktik- eller feriearbete.

close me