Om Swedfund

Vi är svenska statens utvecklingsfinansiär. Uppdraget är att bidra till minskad fattigdom genom att finansiera och utveckla hållbara företag i världens fattigaste länder.

Vår organisation

Vi har idag 82 medarbetare. Vårt medlemskap i EDFI - i kombination med nära samarbete med företag, organisationer och civilsamhälle - gör att vi kan erbjuda kompetens och erfarenhet genom hela investeringscykeln.

 • Medarbetare

  Swedfund har 82 anställda vid våra kontor i Stockholm, Nairobi och Abidjan.

  Medarbetare
 • Vår styrelse, VD och revisorer

  Styrelsen nomineras av Näringsdepartementet, som är ansvarigt departement, och består av ordförande och sju ledamöter.

  Vår styrelse, VD och revisorer
 • Nätverket EDFI

  Som bilateral DFI - Development Finance Institution – är Swedfund en av 15 medlemmar i det europeiska nätverket EDFI där samtliga institutioner arbetar mot gemensamma mål.

  Nätverket EDFI
 • Vårt svenska nätverk

  Med ett starkt nätverkande kan vi bekämpa fattigdom på bredare front och nå snabbare resultat.

  Vårt svenska nätverk

Styrning och riktlinjer

Vår verksamhet ska bidra till målet för Sveriges politik för global utveckling (PGU). I samarbete med strategiska partners ska vi medverka till ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara investeringar som skapar bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. 

 • Riktlinjer och policyer

  En kontinuerlig dialog med vår ägare, partner och övriga intressenter är en förutsättning för att genomföra vårt uppdrag. Förutom våra egna och statens policyer och riktlinjer har vi tillträtt eller följer en rad internationella principer, ramverk, riktlinjer, åtaganden och policyer.

  Riktlinjer och policyer
 • Swedfunds strategiska mål för hållbart värdeskapande

  Swedfunds strategiska mål för hållbart värdeskapande har sin utgångspunkt i vårt uppdrag - fattigdomsminskning.

  Swedfunds strategiska mål för hållbart värdeskapande
 • UN PRI & UN Global Compact

  Under 2012 anslöt Swedfund sig till FN:s Global Compact och FN:s Principer för Ansvarsfulla Investeringar, UNPRI.

  UN PRI & UN Global Compact
 • Bolagsstyrning

  Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Finansdepartementet. UD har dock ansvar för sakfrågor och de biståndspolitiska frågorna.

  Bolagsstyrning
 • Bolagsstämma

  Stämmomaterial finns publicerat till höger.

  Bolagsstämma
 • Bolagsstyrningsrapport

Publikationer

Här kan du ladda ner och läsa Swedfunds rapporter, redovisningar och faktablad. För frågor och mer information kontakta Amelie Alte, Communications Manager, på telefon 08-725 94 12 eller via mejl: amelie.alte(at)swedfund.se

 • Publicerat den 4 sep 2023

  Swedfund International AB Rapporter till UN PRI 2023

  I enlighet med FNs principer om ansvarsfulla investeringar (UN PRI) rapporterar Swedfund in hur principerna integreras i verksamheten.

 • Publicerat den 13 maj 2022

  Swedfund in Brief

  En kort presentation av Swedfunds uppdrag, sektorer och portfölj. På engelska.

 • Publicerat den 14 apr 2022

  Swedfund Disclosure Statement, Operating Principles for Impact Management

 • Publicerat den 22 jun 2021

  Guiding Note Climate

  Guiding notes describe Swedfund’s view and process for the implementation of the key sustainability themes that are defined in Swedfund’s Policy for Sustainable Development and Anti-Corruption such as Climate, Decent Work, Gender and Human Rights.

Årsredovisningar och delårsrapporter

 • Publicerat den 1 aug 2023

  Swedfund Delårsrapport per den 30 juni 2023

  Rapport för andra kvartalet 2023

 • Publicerat den 26 apr 2023

  Swedfund Delårsrapport per den 31 mars 2023

  Rapport för första kvartalet 2023

 • Publicerat den 24 mar 2022

  Swedfunds Integrerade Redovisning 2022

  Swedfunds tionde integrerade redovisning

 • Publicerat den 15 feb 2023

  Swedfund bokslutskommuniké 2022

  Fjärde kvartalet oktober-december 2022

MyNewsDesk_logo_650x320.jpg

Presskontakt och logotyper

För nyheter och pressmeddelanden hänvisar vi till vårt Pressrum på Mynewsdesk, där du även hittar bildmaterial och kontaktuppgifter. 
Här kan du ladda ner våra logotyper och pressbilder.

För mer information kontakta Karin Kronhöffer, Director, Strategy & Communication, telefon 072-050 31 91.

 

Jobba hos oss

Välkommen till vår rekryteringssajt, där du hittar alla våra lediga tjänster.

close me