Om Swedfund

Vi är svenska statens utvecklingsfinansiär. Uppdraget är att bidra till minskad fattigdom genom att finansiera och utveckla hållbara företag i världens fattigaste länder.

Vår organisation

Vi har idag 92 medarbetare. Vårt medlemskap i EDFI - i kombination med nära samarbete med företag, organisationer och civilsamhälle - gör att vi kan erbjuda kompetens och erfarenhet genom hela investeringscykeln.

 • Medarbetare

  Swedfund har 92 anställda vid våra kontor i Stockholm, Nairobi och Abidjan.

  Medarbetare
 • Vår styrelse, VD och revisorer

  Styrelsen nomineras av Finansdepartementet, som är ansvarigt departement, och består av ordförande och sju ledamöter.

  Vår styrelse, VD och revisorer
 • Nätverket EDFI

  Som bilateral DFI - Development Finance Institution – är Swedfund en av 15 medlemmar i det europeiska nätverket EDFI där samtliga institutioner arbetar mot gemensamma mål.

  Nätverket EDFI
 • Vårt svenska nätverk

  Med ett starkt nätverkande kan vi bekämpa fattigdom på bredare front och nå snabbare resultat.

  Vårt svenska nätverk

Styrning och riktlinjer

Vår verksamhet ska bidra till målet för Sveriges politik för global utveckling (PGU). I samarbete med strategiska partners ska vi medverka till ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara investeringar som skapar bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. 

 • Riktlinjer och policyer

  En kontinuerlig dialog med vår ägare, partner och övriga intressenter är en förutsättning för att genomföra vårt uppdrag. Förutom våra egna och statens policyer och riktlinjer har vi tillträtt eller följer en rad internationella principer, ramverk, riktlinjer, åtaganden och policyer.

  Riktlinjer och policyer
 • Swedfunds strategiska mål för hållbart värdeskapande

  Swedfunds strategiska mål för hållbart värdeskapande har sin utgångspunkt i vårt uppdrag - fattigdomsminskning.

  Swedfunds strategiska mål för hållbart värdeskapande
 • UN PRI & UN Global Compact

  Under 2012 anslöt Swedfund sig till FN:s Global Compact och FN:s Principer för Ansvarsfulla Investeringar, UNPRI.

  UN PRI & UN Global Compact
 • Bolagsstyrning

  Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Finansdepartementet. UD har dock ansvar för sakfrågor och de biståndspolitiska frågorna.

  Bolagsstyrning
 • Bolagsstämma

  Årsstämman hölls den 26 april 2024, kl. 9.00

  Bolagsstämma
 • Bolagsstyrningsrapport

Publikationer

Här kan du ladda ner och läsa Swedfunds rapporter, redovisningar och faktablad. För frågor och mer information kontakta Amelie Alte, Communications Manager, på telefon 08-725 94 12 eller via mejl: amelie.alte(at)swedfund.se

 • Publicerat den 27 jun 2024

  Swedfund International AB Rapporter till UN PRI 2023 Publicerade 2024

  I enlighet med FNs principer om ansvarsfulla investeringar (UN PRI) rapporterar Swedfund in hur principerna integreras i verksamheten.

 • Publicerat den 30 apr 2024

  Swedfund Disclosure Statement, Operating Principles for Impact Management

 • Publicerat den 22 jun 2021

  Guiding Note Decent Work

  Guiding notes describe Swedfund’s view and process for the implementation of the key sustainability themes that are defined in Swedfund’s Policy for Sustainable Development and Anti-Corruption such as Climate, Decent Work, Gender and Human Rights.

 • Publicerat den 4 sep 2023

  Swedfund International AB Rapporter till UN PRI 2023

  I enlighet med FNs principer om ansvarsfulla investeringar (UN PRI) rapporterar Swedfund in hur principerna integreras i verksamheten.

Årsredovisningar och delårsrapporter

 • Publicerat den 26 apr 2024

  Swedfund Delårsrapport per den 31 mars 2024

  Rapport för första kvartalet 2024

 • Publicerat den 27 mar 2024

  Swedfunds Integrerade Redovisning 2023

  Swedfunds elfte integrerade redovisning

 • Publicerat den 15 feb 2023

  Swedfund bokslutskommuniké 2023

  Fjärde kvartalet oktober-december 2023

 • Publicerat den 25 okt 2023

  Swedfund Delårsrapport per den 30 september 2023

  Rapport för tredje kvartalet 2023

MyNewsDesk_logo_650x320.jpg

Presskontakt och logotyper

För nyheter och pressmeddelanden hänvisar vi till vårt Pressrum på Mynewsdesk, där du även hittar bildmaterial och kontaktuppgifter. 
Här kan du ladda ner våra logotyper och pressbilder.

För mer information kontakta Karin Kronhöffer, Director, Strategy & Communication, telefon 072-050 31 91.

 

Jobba hos oss

Välkommen till vår rekryteringssajt, där du hittar alla våra lediga tjänster.

close me