Kakor (eng. Cookies)
På swedfund.se används inga cookies.

Generell information om kakor/cookies
Cookies är små textfiler med data som lagras på besökarens dator. Cookies skapas av de webbplatser som besöks, med syfte att ge besökaren tillgång till olika funktioner.

Det finns två typer av cookies:

- En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakan försvinner när man stänger webbläsaren.

- En varaktig cookie används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du som användare senast besökte den aktuella webbplatsen. En varaktig cookie får automatiskt ett utgångsdatum och ligger kvar på besökarens dator tills datumet har passerats, eller tills den har tagits bort manuellt.

Om du vill ta reda på hur du stänger av och raderar tidigare lagrade cookies kan du gå in och läsa mer i din webbläsares hjälpsektion.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats. 

Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats 

Electronic Communications Policy

E-mail Confidentiality Notice: this communication is only intended for the use of the individual, or entity, to which it is directed and may contain information that is privileged, confidential and exempt from disclosure under applicable law. If received in error, please notify us immediately by e-mail and delete this message from your system.

Swedfund International AB has taken every reasonable precaution to ensure that any attachment to this E-mail has been swept for viruses. However, we can not accept liability for any damage sustained as a result of software viruses and would advise that you carry out your own virus checks before opening any attachment.

To help reduce environmental impact, please avoid printing this e-mail unless absolutely necessary. Thank you.

close me