Swedfund tillhandahåller två anmälningsmekanismer: vår klagomålsmekanism och vår visselblåsartjänst.

I visselblåsartjänsten kan man rapportera misstankar om allvarliga oegentligheter som gäller Swedfund eller Swedfunds portföljbolag eller som gäller personer i centrala eller ledande positioner inom Swedfund eller Swedfunds portföljbolag. I tjänsten kan visselblåsaren även göra en anmälan helt anonymt.

Klagomålsmekanismen kan användas för att lämna in alla typer av klagomål och uppmärksamma problem som har med Swedfund och Swedfunds portföljbolag att göra, men inte med individer, på grund av gällande dataskyddslagstiftning. Även anonyma anmälningar tas i beaktande.

Swedfunds visselblåsartjänst – hur man gör en anmälan

Vår visselblåsartjänst är en krypterad webblösning som leder till ett slutet system som tillhandahålls av tredje part. Den är inte avsedd att ersätta interna informations- och rapporteringskanaler utan enbart som ett komplement till dessa.

Läs mer om vår visselblåsartjänst i Swedfunds visselblåsartjänst – Riktlinjer. Om du har för avsikt att göra en anmälan bör du först läsa den ytterligare information som finns där.

Här hittar du vårt formulär för att göra en anonym anmälan om allvarliga oegentligheter. Du hittar också formuläret på https://report.whistleb.com/Swedfund. Använd ”Swedfund” som lösenord.

Swedfunds klagomålsmekanism – hur man lämnar in ett klagomål

Individer och grupper som är utsatta för risker eller påverkan av Swedfund eller våra portföljbolag eller deras representanter, kan lämna in ett klagomål genom att skicka ett e-postmeddelande till grievances@swedfund.se.

Läs mer om vår klagomålsmekanism i Swedfunds klagomålsmekanism – Riktlinjer. Om du har för avsikt att lämna in ett klagomål ber vi dig först läsa igenom den ytterligare information som finns där.

När man lämnar in ett klagomål ska man undvika att dela med sig av information som innefattar personuppgifter om någon annan än sig själv. Om detta krav inte uppfylls kan Swedfund neka till att ta emot klagomålet eftersom Swedfund kanske inte har tillåtelse att behandla personuppgifterna i klagomålet, på grund av gällande dataskyddslagstiftning.

If you prefer this information in English, please visit Swedfund’s Complaints Mechanisms.

 

 

 

--------------------------------------------

Search words: Complaints, Klagomål, Visselblåsning, Grievance, Whistleblowing

close me