Swedfunds visselblåsarkanaler

Våra visselblåsarkanaler är krypterade webblösningar som leder till ett slutet system som tillhandahålls av tredje part. De är inte avsedda att ersätta interna informations- och rapporteringskanaler utan enbart som ett komplement till dessa.

Extern kanal
I den externa visselblåsarkanalen kan du anonymt rapportera misstankar om allvarliga oegentligheter som gäller Swedfund eller Swedfunds portföljbolag eller som gäller personer i centrala eller ledande positioner inom Swedfund eller Swedfunds portföljbolag.

Om du har för avsikt att göra en anmälan bör du först läsa den ytterligare information som finns i Extern visselblåsarkanal – Riktlinjer och i Extern visselblåsarkanal Integritetsriktlinjer.​

Här hittar du vårt formulär för att göra en anonym anmälan om allvarliga oegentligheter.

Intern kanal
Medarbetare, uppdragstagare, praktikanter, konsulter, styrelsemedlemmar, med flera, som är direkt verksamma hos Swedfund kan använda Swedfunds interna visselblåsarkanal för att rapportera oegentligheter i enlighet med vad som framgår i dokumenten Intern visselblåsarkanal – Riktlinjer och i Intern visselblåsarkanal Integritetsriktlinjer.

Här hittar du som är direkt verksam hos Swedfund vårt formulär för att göra en anmälan anonymt.

Swedfunds klagomålsmekanism

Klagomålsmekanismen kan användas för att lämna in alla typer av klagomål och uppmärksamma problem som har med Swedfund och Swedfunds portföljbolag att göra, men inte avseende individer, på grund av gällande dataskyddslagstiftning. Även anonyma anmälningar tas i beaktande.

Individer och grupper som är utsatta för risker eller påverkan av Swedfund eller våra portföljbolag eller deras representanter, kan lämna in ett klagomål genom att skicka ett e-postmeddelande till grievances@swedfund.se.

Om du har för avsikt att lämna in ett klagomål ber vi dig först läsa igenom den ytterligare information som finns i Swedfunds klagomålsmekanism – Riktlinjer.

När man lämnar in ett klagomål ska man undvika att dela med sig av information som innefattar personuppgifter om någon annan än sig själv. Om detta krav inte uppfylls kan Swedfund neka till att ta emot klagomålet eftersom Swedfund kanske inte har tillåtelse att behandla personuppgifterna i klagomålet, på grund av gällande dataskyddslagstiftning.
If you prefer this information in English, please visit Complaints.

If you prefer this information in English, please visit Swedfund’s Complaints Mechanisms.

 

 

 

--------------------------------------------

Search words: Complaints, Klagomål, Visselblåsning, Grievance, Whistleblowing

close me