Modellen

Vi når vårt uppdrag genom att investera i och utveckla hållbara företag, att skapa utvecklingsresultat och inkluderande tillväxt. Såväl sociala och miljömässiga som ekonomiska aspekter genomsyrar och styr allt vårt arbete.

Swedfunds tre huvudsektorer

Tre fokussektorer

Vi investerar i tre utvalda sektorer där vi bedömer att vi har störst möjlighet att göra skillnad: Energi & klimat, Finansiell inkludering samt Hållbara tillväxtföretag.

Våra fokussektorer

Vårt erbjudande

Vi investerar i aktier, ger lån och använder fonder som instrument för att nå ut till små och medelstora företag. Vi erbjuder även stöd för hållbar projektutveckling för investeringar på världens mest utmanande marknader.

Våra investeringar ska bidra till att stärka motståndskraften hos samhällen och individer genom att bidra till en hållbar utveckling av den privata sektorn. Detta gör vi genom att skapa fler jobb med anständiga arbetsvillkor, öka ekonomisk egenmakt för kvinnor, minska klimatpåverkan och genom att bidra till att mer kapital från privata investerare mobiliseras.

 • Finansiering

  Våra investeringar bygger på partnerskap och samarbeten med andra företag och utvecklingsfinansiärer. Investeringarna fördelas på aktier, lån och fonder.

  Finansiering
 • Projektutveckling

  Swedfund Project Accelerator är ett verktyg för att bidra till att fler hållbara projekt utvecklas och implementeras.

  Projektutveckling
 • Teknisk Assistans (TA)

  TA är ett verktyg som används för att stärka utvecklingsresultaten i våra portföljbolag

  Teknisk Assistans (TA)

Tre fundament

Vår affärsmodell bygger på att skapa resultat inom tre fundament; samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft. Dessa tre är tillsammans avgörande för att bekämpa fattigdom och utveckla långsiktigt hållbara företag.

Våra fundament

Swedfunds affärsmodell vilar på tre fundament

close me