För att skapa fler hållbara projekt i länder på DAC-listan, kan Swedfund finansiera konsultinsatser som stärker projektutvecklings- och beställarkapaciteten hos lokala projektägare.

I många DAC-länder finns tydliga behov av investeringar, och ofta finns även finansiering som letar efter lämpliga projekt, men bristen projekt som är både hållbara och attraktiva för investerare och finansiärer, gör att utvecklingen hämmas.

2016 gav regeringen Swedfund uppdraget att finansiera projektförberedande och projektunderstödjande insatser i DAC-länder. Detta innebär att Swedfund kan påskynda och underlätta utvecklingen av hållbara projekt genom att finansiera experter, rådgivare och konsulter som stöttar den lokala projektägaren. Tar man hänsyn till miljömässiga och sociala hållbarhetsaspekter och livscykelkostnader redan i de förberedande faserna av projekten, ökar förutsättningarna för att investeringarna ska bli hållbara över tid.

Inom detta uppdrag arbetar vi nära de andra medlemmarna i Team Sweden och vi får kontinuerligt in förslag på projekt som utvärderas. Swedfund välkomnar dock ytterligare information om, och förslag på, potentiella projekt.

Vid frågor och initiala diskussioner angående projektförslag kontakta Swedfund Project Accelerator på PA@swedfund.se:

Håkan Dahlfors
hakan.dahlfors(at)Swedfund.se

Stefan Falk
stefan.falk(at)Swedfund.se

Elsa Ekblom
elsa.ekblom(at)swedfund.se

Sophie Taintor
sophie.taintor(at)swedfund.se

Camilla Lood
camilla.lood(at)swedfund.se​

Anna Älgevik
anna.algevik(at)swedfund.se

Elin Folkesson
elin.folkesson8at)swedfund.se

Johan Boström Heiskala
johan.bostrom.heiskala(at)swedfund.se

close me