Hos Swedfund sedan
2016

Utbildning
Civilingenjör Industriell ekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan

Bakgrund
Business Sweden, the Swedish Trade & Invest Council
IBX Group, Integrated Business Exchange
Deloitte Consulting

Specialisering
Strategisk projektutveckling. Arbetar med regeringens satsning för att stötta svenska företag i större internationella upphandlingar och projekt.

 

close me