Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter och makt att själva forma sina liv och bidra till att påverka samhället.

När många kvinnor i ett land får arbete så minskar fattigdomen, landet får en ökad social rättvisa och sannolikheten är större för att tillväxten ökar. Om vi ökar antalet kvinnor på alla nivåer i ett företag så ökar det även företagets möjlighet till vinst. Vi ser också att jämställda företag har ett mer långtgående hållbarhetsarbete.
Kvinnor använder upp till 90 procent av sin lön till att lyfta familjen ur fattigdom (motsvarande summa för män är 40 procent) och investerar i högre grad i utbildning för sig själv och för barnen.[1] Genom att arbeta för att öka jämställdhet på arbetsmarknaden finns det möjlighet att bryta generationer av liv i fattigdom.

Ökad jämställdhet driver utvecklingen mot Agenda 2030 - därför ligger jämställdhetsfrågan i fokus för oss.

Women4Growth

Women4Growth, är ett talangprogram för kvinnor anställda i våra portföljbolag. Det övergripande syftet är att möjliggöra för fler kvinnor att nå ledande positioner i bolagen. Genom att stärka kvinnliga anställda och stimulera dem att nå sin fulla potential frigörs och växer talang, och representationen av kvinnliga ledare ökar i organisationen. Detta får även effekter för företagens framtida visioner och för samhället i stort.

Programmet består av ett antal workshops där deltagande kvinnor identifierar vilka rådande normer och strukturer som hindrar dem från att ta ett större ansvar och nå ledande befattningar. Samtidigt får de verktyg för att kunna hantera hindren och argumentera för affärsnyttan av ökad jämställdhet inom organisationen. Avslutningsvis sammanfattar deltagarna de hinder som upplevs som störst och ger förslag på åtgärder till ledningen i bolaget, samt på vilket sätt åtgärderna förväntas bidra till en förbättrad affärsposition för företaget.

Efter ett år följer Swedfund upp med ledning och några av deltagarna för att se hur långt arbetet har kommit och diskutera resultatet. Men det är viktigt att bolaget själva känner ägandeskap för implementeringen av de föreslagna åtgärderna.

2015
• Det första Women4Growth-programmet gick som ett pilotprojekt i Nairobi, Kenya, med Deacons och Java House.

2016-2017
I samarbete med Rezidor gick programmet på: 
• Radisson Blu, Addis Abeba, Etipoien
• Radisson Blu, Nairobi Upper Hill, Kenya
• Radisson Park Inn, Kapstaden, Sydafrika

2017
• För första gången kördes programmet inom den finansiella sektorn, vid Bayport Financial Services i Maputo, Mocambique.

2018
• En andra omgång av programmet hölls på Radisson Blu, Nairobi Upper Hill.

 

Läs mer i vårt faktablad som finns att ladda ner till höger.

--------

[1] hglobalcitizen.org 10 reasons why investing in women and girls is so (2014). Hämtad 20 februari 2018.

close me