Fattiga människor drabbas särskilt hårt av klimatförändringens konsekvenser. Samtidigt är tillgång till energi en av de viktigaste förutsättningarna för att minska fattigdom. Miljö och klimat är därför en av Swedfunds viktigaste frågor.

Behovet av investeringar i energisektorn är stora i fattiga länder och tillgång till energi kan skapa betydande utvecklingseffekter. Företag uppger att bristen på tillförlitlig energi är ett grundläggande utvecklingshinder.[1]

Sedan 2014 nyinvesterar Swedfund enbart i förnybar energi, och vi vill bidra till att accelerera privata investeringar inom den förnybara energisektorn. På så vis bidrar vi till en hållbar utveckling samt att länder inte bygger in sig i energiberoenden som inte är hållbara på sikt.

I många av Afrikas länder finns fantastiska naturtillgångar. Genom att använda dem på bästa sätt bidrar vi till att skapa förutsättningar för länderna att bygga sitt eget välstånd på ett hållbart sätt.

 

Läs mer i vårt faktablad som finns att ladda ner till höger.

-----------

[1] http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ldcr2017overview_en.pdf. 2017, sid 49

close me