Den gemensamma förmågan att mobilisera finansiering är avgörande för om vi ska nå de globala målen. De traditionella finansieringskällorna räcker inte till: investeringsbeloppen behöver gå från storleksklassen miljarder till biljoner. Den privata sektorn och privat finansiering får därmed en central roll.

För att minska fattigdomen behövs en inkluderande ekonomisk tillväxt. Den ekonomiska tillväxten tar fart när anständiga jobb skapas på bred front. Då inkluderas stora delar av arbetskraften och även de fattigaste får möjlighet till sysselsättning och en bättre levnadsstandard. Idag skapas nio av tio jobb i utvecklingsländer i privat sektor, varav 80 procent i små och medelstora företag.

Men en inkluderande tillväxt måste skapas utan att försämra ekosystem och bidra till negativa klimatförändringar, utan att öka klyftorna och utan att stödja anti-demokratiska krafter. Den stora möjligheten är att hållbara företag har förmågan att göra detta, och de kan bidra positivt till samhället på alla dessa områden.

Utvecklingsfinansiärer som Swedfund har en viktig funktion i att bidra till fler hållbara företag i världens mest utmanande länder. Företag som lägger grunden för ökad sysselsättning, skatteintäkter och tillgång till förnybar energi. För att skapa arbetstillfällen krävs långsiktiga och hållbara investeringar som bidrar till ett ansvarsfullt företagande. Utvecklingsfinansiärerna mobiliserar privat kapital till underfinansierade marknader – när de går in med kapital minskar risken för andra investerare vilket gör det möjligt för dem att investera.

Swedfund investerar både i stora bolag och i små och medelstora bolag och vi främjar kvinnligt företagande och företag som bidrar med klimatsmarta lösningar. Swedfund och övriga utvecklingsfinansiärer gör skillnad. Våra investeringar och hur vi förvaltar dessa investeringar lägger grunden för livskraftiga företag i de länder och regioner som behöver det allra mest. Det ger konkret resultat som bidrar till att accelerera genomförandet av FN:s hållbara utvecklingsmål.

 

close me