Välfärdskapital

Vår övertygelse är att vägen ur fattigdom bygger på hållbart företagande och inkluderande tillväxt, egenmakt och självförsörjning. Ett akademiskt resonemang? Visst. Men det är samtidigt vad människorna i världens fattigaste länder själva önskar.

Sedan 1979 investerar vi i de mest utsatta länderna, framförallt söder om Sahara. Vi finns på plats och agerar utifrån tydliga riktlinjer och lokala förutsättningar, i samarbete med engagerade partners och företagare.

Avkastningen mäts i arbetstillfällen, skatteintäkter och minskad korruption. I miljömedvetenhet och framtidstro. Med ett ord kallar vi det välfärdskapital. 

Läs hela vår ramberättelse genom att klicka på länken till höger.

close me