Swedfund har en viktig roll att spela i Sveriges bidrag till FN:s utvecklingsmål och Agenda 2030. Alla mål är relevanta för oss som företag och de investeringar vi gör för att skapa hållbara företag.

I dessa korta filmer berättar vi hur vi arbetar praktiskt med de olika målen. Vi kommer löpande att lägga upp fler filmer.

SDG 5 - Jämställdhet

 

   

SDG 7 - Hållbar energi för alla

 

 

SDG 10 - Minskad ojämlikhet

 

 

SDG 11 - Hållbara städer och samhällen

 

 

 

 SDG 13 - Bekämpa klimatförändringarna

 

 

SDG 16.5 - Anti-korruption

 

 

 

close me