På den afrikanska kontinenten finns det idag lika många mobilabonnemang som människor, omkring 900 miljoner. I Namibia spelade Swedfund en avgörande roll för utvecklingen.

I början av 90-talet var mobiltelefoni fortfarande ovanligt i Afrika. År 1994 startades företaget MTC (Mobile Telecommunications Limited) i Namibia, som ett joint venture mellan Telia International, Swedfund och statliga Namibia Post & Telecom Holdings (NPTH). Investeringen som Swedfund gjorde bedömdes som mycket riskfylld.

MTC:s GSM-nät var det första som byggdes i Namibia och ett av de första i Afrika. 1995 hade MTC cirka 30 000 abonnenter och telefonitjänsterna erbjöds i alla städer och på delar av glesbygden. Företaget sysselsatte då cirka 80 personer och kompetensutveckling var högt prioriterat. Under de följande tio åren investerade MTC över 700 MSEK i att bygga ut GSM-nätet i Namibia. Det resulterade i att 88 procent av befolkningen fick tillgång till mobiltelefoni. Man lanserade även tidigt kontantkortet vilket blev en stor framgång, framförallt på landsbygden.

Digitalisering i allmänhet och mobiltelefonin i synnerhet har starkt bidragit till att utveckla många olika branscher på den afrikanska kontinenten. Även om knappt var fjärde person söder om Sahara är internetanvändare idag, så har ny teknik möjliggjort att flera steg i den industriella revolutionen har hoppats över. Branscher såsom jordbruk, detaljhandel, hälsa och utbildning har alla gynnats av teknikutvecklingen, men framförallt har mobiltelefonin starkt bidragit till utveckling av nya bank- och betaltjänster. De spelar en instrumentell roll i finansiell inkludering.

Otillräcklig infrastruktur och opålitlig elförsörjning utgör några utmaningar i den fortsatta digitaliseringen. Idag saknar 600 miljoner människor i Afrika söder om Sahara tillgång till tillförlitlig elförsörjning, vilket naturligtvis är ett stort hinder för utvecklingen. För att kunna nyttja den fulla potentialen hos en smartphone krävs dessutom att den tilltänkta användaren har råd med tekniken och är läs- och skrivkunnig.

När Swedfund i maj 2004 avyttrade sin investering i MTC Namibia till den största aktieägaren NPTH hade bolaget utvecklats enormt genom satsningarna. Vid slutet av det året hade MTC 220 basstationer som täckte närmare hälften av landet. Idag är bolaget Namibias största mobiloperatör, med över två miljoner abonnenter, fler än 650 basstationer och över 400 anställda. MTC:s nät täcker 98 procent av landets befolkning och man satsar allt mer på internettrafik.

Framgångarna för MTC slog de mest positiva förväntningarna. MTC har haft och har fortfarande stor betydelse för Namibia, också genom de skatteintäkter företaget genererar och genom en rad sociala projekt. Tillgänglighet och möjlighet till kommunikation och information är en central demokratifråga där MTC också har spelat en viktig roll.

close me