Swedfund är en av flera aktörer som nu är verksamma i landet för att skapa möjligheter för ekonomin att komma på fötter igen.

Zimbabwe utvecklades under Robert Mugabes regim till ett land med stora ekonomiska utmaningar. Den inhemska ekonomin kollapsade i början av 2000-talet och 2008 drabbades landet av en hyperinflation som raderade ut besparingar i den lokala valutan. År 2017 drevs Mugabe bort från makten, men trots en viss initial optimism från omvärlden till följd av Mugabes avgång är den ekonomiska situationen fortfarande svår och tillgången på livsmedel är begränsad för stora delar av befolkningen. Det inrikespolitiska läget är instabilt. Enligt en rapport från svenska UD beskrivs att det auktoritära politiska klimatet och intoleransen mot regimkritiska röster, länge varit ett problem för landets relativt svaga och splittrade civilsamhällesorganisationer. Det gäller särskilt de som arbetar för mänskliga rättigheter och demokratisk samhällsstyrning.

År 2017 investerade Swedfund 5 miljoner USD genom ett lån till banken NMB Zimbabwe. Banken grundades 1993 och var då främst en företagsbank. NMB Zimbabwe är en välfungerande bank, som möter våra hållbarhetskriterier och har en godkänd jämställdhetspolicy. Swedfunds syfte med investeringen var att kanalisera finansiering till Zimbabwes SME-sektor, samt att stötta en lokal finansiell institution på en marknad som annars är dominerad av utländska aktörer. Bland NMB Zimbabwes övriga investerare finns Arise (AfricInvest, utvecklingsfinansiärerna FMO från Holland och Norfund från Norge, samt Rabobank). Samtidigt som Swedfund gick in med sitt lån, lånade FMO ut 10 miljoner USD till NMB Zimbabwe. I samband med finansieringen lade NMB Zimbabwe också fram en ny strategi med fokus på SME:s och finansiering till enskilda låntagare.

Lånen hjälper banken att vara mer aktiv i den informella ekonomin och förstärker den ekonomiska integrationen, med ambitionen att bredda bankens erbjudande för att nå kunder som man tidigare inte nått. NMB Zimbabwes digitaliseringsstrategi ska försöka nå ut med banktjänster till fler kunder.

Zimbabwe är i ett stort behov av investeringar och en bättre ekonomisk politik för att komma på fötter igen. Samtidigt har banksystemet stora utmaningar. En orsak är bristen på USD som accentuerats av den valutareform som genomfördes. Vid införandet var relationen mellan USD och Zimbabwedollar 1:1. Men efter att den lokala valutan tappat i värde har banker och företag med upplåning i USD, däribland NMB Zimbabwe, drabbats av valutaförluster.

Swedfund ska agera additionellt och katalytiskt. Det innebär att vi ska ta en större risk jämfört med andra privata investerare. Vår investering påverkas av en mängd olika faktorer. Vissa kan vi själva påverka, medan andra risker kan vara kopplade till utvecklingen i landet och det kan göra att en investering inte utvecklas på det sätt som var avsikten när Swedfund genomförde investeringen.

– Vi är långsiktiga investerare, och hur en investering utvecklas och presterar över tid kan variera. NMB i Zimbabwe är just en sådan investering. Det är en i grunden välfungerande bank, men är i en svår marknadssituation där vi arbetar aktivt tillsammans med övriga långivare för att stötta NMB. Ett bevis för att det är en väl fungerande bank är att den trots makroekonomiska utmaningar, presterar vad gäller ESG-dimensionerna, säger Jakob Larsson, Investment Manager, på Swedfund. 

close me