VP Bank erbjuder banktjänster, inklusive till SME-segmentet. Banken når cirka 19 miljoner kunder genom 250 kontor samt genom sin digitala banktjänst Network.

Swedfunds lån syftar till att nå små och medelstora företag och skapa fler jobb och det är Swedfunds första direktinvestering i finanssektorn i Vietnam.

Läs mer i vårt press-meddelande, Investering på 25 miljoner dollar i Vietnam för att skapa jobb

Läs mer om ESG kategorisering (på engelska)

close me