Swedfund investerar i Amethis Fund III, som är en afrikansk fond för att ytterligare stödja utvecklingen av den privata sektorn i Afrika. Fonden kommer att bidra till att skapa nya arbetstillfällen och skatteintäkter genom sina investeringar över hela den afrikanska kontinenten.

Läs mer i vårt pressmeddelande, Swedfund stärker stödet till afrikanska företag

Läs mer om ESG kategorisering (på engelska)

Fondens hemvist är Luxemburg, för information kring fondinvesteringar och val av hemvist se Fondinvesteringar – frågor och svar

close me