Den indiska fonden South Asia Growth Fund III (SAGF III), förvaltas av GEF Capital. Fonden har ett brett mandat att investera i olika sektorer, där fokus är klimatnytta och resurseffektivisering i allt från jordbrukssektorn till industri, primärt i Indien, och i viss utsträckning i Sydostasien.

Läs mer i vårt pressmeddelande, Swedfund investerar 25 miljoner dollar i indisk tillväxtfond för klimatinvesteringar

Läs mer om ESG kategorisering (på engelska)

Fondens hemvist är Kanada, för information kring fondinvesteringar och val av hemvist se Fondinvesteringar – frågor och svar

close me