Swedfund investerar i Horizon CGF IV för investeringar i små och medelstora företag inom IT-sektorn i Ukraina. Investeringen kommer att bidra till att skapa arbetstillfällen och exportintäkter till Ukraina..

Läs mer i vårt pressmeddelande, Swedfund investerar 15 MUSD i Horizon Capital Growth Fund IV för att investera i företag i Ukraina och Moldavien

Läs mer om ESG kategorisering (på engelska)

Fondens hemvist är Delaware, USA, för information kring fondinvesteringar och val av hemvist se Fondinvesteringar – frågor och svar

close me