Vantage är den största och en av de mest erfarna mezzanin-investerarna på den afrikanska kontinenten. Vantage investerar över flera sektorer, men prioriterar några sektorer som särskilt bidrar till positiv samhällsutveckling, som informations och kommunikationsteknik, sjukvård och infrastruktur.

Läs mer i pressmeddelandet, Swedfund investerar för att stötta afrikanska medelstora företag att bidra till jobbskapande och lokal ekonomisk tillväxt

Fondens hemvist är Sydafrika, för information kring fondinvesteringar och val av hemvist se Fondinvesteringar – frågor och svar

close me