Metier Sustainable Capital II är en fond inriktad på förnybar energi i Afrika söder om Sahara. Utöver investeringar inom förnybar energi kommer fonden även att investera i projekt för resurseffektivisering inom bland annat vatten och avfallshantering.

Läs mer i vårt pressmeddelande, Utvecklingsfinansiärer satsar på förnybar energi i Afrika.

close me