LOFC är en ledande finansiell institution i Sri Lanka som möjliggör finansiell inkludering, ökad skattebas och fler jobb. För Swedfund är detta viktiga verktyg för att minska fattigdomen och stödja demokratisk utveckling.

Läs mer i vårt pressmeddelande, Swedfund främjar inkluderande tillväxt i Sri Lanka

close me