Dolma Impact Fund II (DIF II) är en fond som huvudsakligen fokuserar på förnybar energi, teknik, och hälso- och sjukvård i Nepal. Att skapa sysselsättning och bidra till ökad tillgång till förnybar energi är de viktigaste målen med denna investering. Fonden förväntas också bidra till jämställdhet och uppfyller kriterierna i 2X Challenge, ett globalt initiativ för att mobilisera kapital till kvinnor.

Läs mer i vårt pressmeddelande, En investering i både kapital och expertis till tillväxtföretag i Nepal.​

Läs mer om ESG kategorisering (på engelska)

Fondens hemvist är Mauritius, för information kring fondinvesteringar och val av hemvist se Fondinvesteringar – frågor och svar

close me