AIIF4:s mandat omfattar både energiinfrastruktur, till exempel förnybar energiproduktion, digital infrastruktur som datacenter, fibernätverk samt transportinfrastruktur i form av vägar och logistiklösningar vid hamnar. Fonden riktar sig mot länder i Afrika och genom fondens investeringar byggs infrastruktur som stärker företagen, till exempel i form av logistiklösningar i hamnar och förbättrad digital infrastruktur.

Läs vårt pressmeddelande, Investering i den afrikanska infrastrukturfonden AIIF4

Läs mer om ESG kategorisering (på engelska)

Fondens hemvist är Sydafrika, för information kring fondinvesteringar och val av hemvist se Fondinvesteringar – frågor och svar

close me