AREF II har ett starkt fokus på de minst utvecklade länderna samt en investeringsstrategi som inkluderar länder som Angola, Kamerun, Kenya, Madagaskar, Malawi och Uganda. Tekniken handlar främst om små och medelstora strömkraftverk, liksom sol-, vind- och batterilagringslösningar.

Läs mer i vårt pressmeddelande, Swedfund investerar 15 miljoner euro för att finansiera förnybar energi i Afrika​

Läs mer om ESG kategorisering (på engelska)

Fondens hemvist är Luxemburg, för information kring fondinvesteringar och val av hemvist se Fondinvesteringar – frågor och svar

close me