Bolagsstyrning

Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Finansdepartementet. UD har dock ansvar för sakfrågor och de biståndspolitiska frågorna.

Swedfunds styrelse nomineras av Finansdepartementet.

Vår verksamhet följer Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen, Svensk kod för Bolagsstyrning, Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden samt Regeringskansliets särskilda riktlinjer för extern rapportering med statligt ägande.

close me