PRI är världens ledande oberoende organisation som uppmuntrar investerare att investera ansvarsfullt, för att öka avkastningen och för att bättre hantera risker. PRI arbetar för att förstå investeringseffekterna av ESG-aspekter och för att genom sitt internationella nätverk av attestanter stödja investerare vid införandet av ESG-faktorer i sina investerings- och ägarbeslut. PRI har cirka 5 300 attestanter fördelat på investerare, förvaltare och tjänsteleverantörer över hela världen.

2012 attesterade Swedfund UN PRI. Med det följer att vi rapporterar in data om hur principerna integreras i vår verksamhet. Nu har vi rapporterat enligt 2023 års rapporteringsramverk. 

Swedfunds revisor, EY, har gort en oberoende granskning av rapporteringen och lämnat en bestyrkanderapport. Läs Swedfunds PRI rapporter 2023 via länkarna till höger.

close me