Nio principer för Impact Management har utvecklats av International Finance Corporation, IFC, i samråd med en grupp asset managers, förvaltare och placerare (samt multilaterala utvecklingsbanker och utvecklingsfinansiärer) för att beskriva grundläggande principer för att utvärdera och monitorera samhällspåverkan i företag eller organisationer med avsikt att bidra till mätbar positiv social eller miljömässig utveckling samtidigt som de är finansiellt bärkraftiga och generar avkastning. Principerna bygger på fem steg - strategi, ursprung och strukturering, portföljhantering, exit och oberoende verifiering.

I april 2019 undertecknade Swedfund, som första svenska organisation, tillsammans med sextio investerare principerna, som har som mål att öka transparensen, trovärdigheten och regelsystemet för impact investeringar.

- Swedfunds uppdrag är att bekämpa fattigdom genom hållbara investeringar. Alla våra investeringar ska bidra till en positiv samhällsutveckling och bidra till att uppnå Agenda 2030. Därför har Swedfund antagit Operating Principles for Impact Management, säger Swedfunds VD Maria Håkansson. Principerna hjälper oss att harmonisera vår syn på samhällsutveckling med andra investerare och utvecklingsfinansiärer (DFI:er) och att hantera och mäta effekterna av vårt aktiva ägande på ett systematiskt sätt. Principerna ger också oss investerare möjlighet att ha ett gemensamt ”impact-språk”.

Signatärerna har åtagit sig att regelbundet rapportera hur de implementerar principerna i sina portföljer och låta sina impact management system regelbundet verifieras av en oberoende part. Swedfund publicerar nu sin andra rapport om genomförandet av principerna.

close me