Swedfund har varit signatär till Operating Principles for Impact Management (Impact Principles) sedan dess lansering 2019. Impact Principles är ett ramverk för investerare för utformning och implementering av impact management system, vilket säkerställer att Impact är integrerat i hela verksamheten och investeringslivscykeln. Principerna bygger på fem steg - strategi, ursprung och strukturering, portföljhantering, exit och oberoende verifiering. Totalt faller nio principer under dessa fem steg och anses vara de viktigaste byggstenarna för ett robust system för Impact Management.

- Swedfunds uppdrag är att bekämpa fattigdom genom hållbara investeringar. Alla våra investeringar ska bidra till en positiv samhällsutveckling och bidra till att uppnå Agenda 2030. Därför har Swedfund antagit Operating Principles for Impact Management, säger Swedfunds VD Maria Håkansson. Principerna hjälper oss att harmonisera vår syn på samhällsutveckling med andra investerare och utvecklingsfinansiärer (DFI:er) och att hantera och mäta effekterna av vårt aktiva ägande på ett systematiskt sätt. Principerna ger också oss investerare möjlighet att ha ett gemensamt ”impact-språk”.

Signatärerna har åtagit sig att regelbundet rapportera hur de implementerar principerna i sina portföljer och låta sina impact management system regelbundet verifieras av en oberoende part. Swedfund publicerar nu sin fjärde rapport om genomförandet av principerna.

close me