Swedfund har varit signatär till Operating Principles for Impact Management (Impact Principles) sedan dess lansering 2019. Impact Principles är ett ramverk för investerare för utformning och implementering av impact management system, vilket säkerställer att Impact är integrerat i hela verksamheten och investeringslivscykeln. Principerna bygger på fem steg - strategi, ursprung och strukturering, portföljhantering, exit och oberoende verifiering. Totalt faller nio principer under dessa fem steg och anses vara de viktigaste byggstenarna för ett robust system för Impact Management.

Signatärerna har åtagit sig att regelbundet rapportera hur de implementerar principerna i sina portföljer och låta sina impact management system regelbundet verifieras av en oberoende part. Swedfund publicerar nu i april 2024, sin femte rapport om genomförandet av principerna.

close me