Utöver vårt medlemskap i det europeiska nätverket EDFI (Association of European Development Finance Institutions) samarbetar vi med ett flertal strategiska partners i Sverige:

Business Sweden 

Business Sweden erbjuder kostnadsfri information, strategisk rådgivning och handfast hjälp på plats till svenska företag som gör affärer på utländska marknader. Business Sweden samfinansieras av stat och näringsliv.

Exportkreditnämnden (EKN)

EKN försäkrar exportföretag och banker mot risken att inte få betalt i exportaffärer. Såväl små som företag stora kan teckna garantier och därmed genomföra fler säkra exportaffärer. EKN arbetar med riskgarantier i de flesta av världens länder.

SEK

SEK erbjuder hållbara finansieringslösningar som främjar näringslivsutveckling och internationell konkurrenskraft.

ALMI

Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag som satsar på tillväxt och expansion.

Tillväxtverket

Tillväxtverket erbjuder små och medelstora företag stöd för att utveckla och expandera sina verksamheter. Tillväxtverket driver sin verksamhet genom olika program, projekt eller direkta företagsstöd med målen att skapa fler och växande företag i alla delar av landet.

Tillväxtverket/Swedish Cleantech

I Swedish Cleantechs finansierings- och rådgivningsguide finns privata och offentliga aktörers tjänster som riktar sig till svenska miljöteknikföretag. På webbplatsen kan   miljöteknikföretag kostnadsfritt marknadsföra sina miljötekniklösningar till köpare och investerare nationellt och internationellt.

close me