Vår styrelse, VD och revisorer

Styrelsen nomineras av Näringsdepartementet, som är ansvarigt departement, och består av ordförande och fem ledamöter.

Vår styrelse har en gedigen erfarenhet av bolagsstyrning, finansieringsverksamhet, internationell biståndsverksamhet, operativ erfarenhet från utvecklingsländer samt hög finansiell kompetens.

Vår styrelse:

Göran Barsby, ordförande

Född: 1951
Styrelsemedlem sedan: 2016
Utbildning: B.A./MBA Marketing, Lunds universitet.
Övriga styrelseuppdrag: Holms Intressenter AB (ordförande), Enklare Ekonomi AB (ordförande), INR AB (ledamot), Willo AB (ledamot).
Tidigare styrelseuppdrag: Audio-Dev AB (ledamot), Time Care AB (ledamot), Bindomatic AB (ledamot), Lamiflex AB (ledamot), Kungshagens Montessoriskola (ledamot och grundare), Toolex Int. N.V.

Fredrik Arp, ledamot

Född: 1953
Styrelsemedlem sedan: 2016
Utbildning: Civilekonom samt Ek. dr. h.c., Lunds universitet.
Nuvarande befattning: Eget bolag.
Övriga styrelseuppdrag: Nolato AB (ordförande), Bravida Holding AB (ordförande) Vattenfall AB (ledamot).
Tidigare styrelseuppdrag: Mediplast AB (ordförande), Qioptiq (ordförande), Hilding Anders AB (ledamot), Thule AB (ordförande), Getinge AB (vice ordförande), Perstorp AB (ledamot), Munksjö AB (ledamot), Bröderna Edstrand AB (ledamot), Ahlsell AB, Innovations- och kemiindustrierna (ordförande), Svenskt Näringsliv (ledamot), Technogym SpA (ledamot), Parques Reunidos (ledamot), Nuevolution AB (ledamot).

Kerstin Borglin, ledamot

Född: 1960
Styrelsemedlem sedan: 2016
Utbildning: MSc, Mechanical Engineering, Lunds Tekniska Högskola, History of Science, Lunds universitet, African History, Stockholms universitet.
Nuvarande befattning: Executive Advisor, Spider (ICT Swedish Program in Development Regions, del av institutionen Data- och systemvetenskap, Stockholms universitet).
Övriga styrelseuppdrag: SWEACC, Swedish East African Chamber of Commerce (vice ordförande), Honorärkonsul för Uganda i Sverige.
Tidigare styrelseuppdrag: Ericsson Litauen (ledamot), Ericsson Kenya (ledamot), Advisory Board GSFF (Global Solidarity Forest Foundation), Mozambique (ledamot).

Torgny Holmgren, ledamot

Född: 1954
Styrelsemedlem sedan: 2017
Utbildning: Ekonomexamen, Handelshögskolan Stockholm
Nuvarande befattning: VD för Stockholm International Water Institute (SIWI)
Övriga styrelseuppdrag: Water Aid, Expertgruppen för Biståndsanalys, World Water Council, Swedish Leadership for Sustainable Development.

Mikael Sandström, ledamot

Född: 1967
Styrelsemedlem sedan: 2017
Utbildning: Civilekonom och ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm.
Nuvarande befattning: Rådgivare i eget bolag, Y&M Sandström AB.
Övriga styrelseuppdrag: Tredje AP-fonden (ledamot).

Daniel Kristiansson, ledamot

Född: 1974
Styrelsemedlem sedan: 2019
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm.
Nuvarande befattning: Kansliråd Näringsdepartementet
Övriga styrelseuppdrag: SBAB Bank AB (publ) (ledamot), Stiftelsen Industrifonden (ledamot).
Tidigare styrelseuppdrag: Vasallen AB (ledamot), Metria AB (ledamot), AB Bostadsgaranti (ledamot), Green Cargo (ledamot).

Catrina Ingelstam, ledamot

Född: 1961
Styrelsemedlem sedan: 2019
Nuvarande befattning: Konsult i eget bolag, Creatme AB.
Utbildning: Civilekonom och handelsrätt, Stockholms universitet, Revisorsexamen FAR (ej aktiv).
Övriga styrelseuppdrag: Sjätte AP-fonden (ordförande och ordförande Hållbarhetsutskott), KPA Pensionsförsäkring AB (ledamot och ledamot Risk- och kapitalutskott), Sparbanken Sjuhärad AB (ledamot och ledamot Risk- och revisionsutskott), Orio AB (ledamot och ordförande Revisionsutskott), Spiltan Fonder AB (suppleant). 
Tidigare styrelseuppdrag: Dina Försäkringar Mälardalen AB, Salus Ansvar AB, KPA AB med dotterföretag, Folksam LO Fondförsäkring AB med dotterföretag, Folksam Fondförsäkring AB, Min Pension i Sverige AB, Kammarkollegiet.

Roshi Motman, ledamot

Född: 1979
Styrelsemedlem sedan: 2019
Nuvarande befattning: Eget bolag.
Utbildning: Industriell Engineering and Management, Chalmers tekniska högskola, Electrical Engineering, Chalmers tekniska högskola.
Tidigare uppdrag: VD Millicom Ghana (Tigo), VD AirtelTigo Ghana, styrelseordförande Ghana Telecom Chambers, ordförande investeringskommitté Digital Changemakers Ghana (Tigo/Reach for Change).

Vår VD:

Swedfunds VD, Maria Håkansson, har 20 års erfarenhet från telekomindustrin och har innehaft en rad ledande befattningar inom Ericsson. Innan hon tillträdde som VD för Swedfund tjänstgjorde hon som Vice President Internet of Things (IoT) på Ericsson. Maria Håkansson har en civilekonomexamen med inriktning ekonomisk styrning och redovisning från Stockholms universitet. 

Swedfunds revisorer:

Ernst & Young AB med Jennifer Rock-Baley huvudansvarig revisor.

close me