Vår styrelse, VD och revisorer

Styrelsen, som nomineras av ansvarigt departement (sedan 1 januari 2015 Näringsdepartementet), består av ordförande och sju ledamöter. Vår styrelse har en gedigen erfarenhet av bolagsstyrning, finansieringsverksamhet, internationell biståndsverksamhet, operativ erfarenhet från utvecklingsländer samt hög finansiell kompetens.

Vår styrelse:

Göran Barsby, ordförande

Född: 1957
Styrelsemedlem sedan: 2016
Utbildning: B.A./MBA Marketing, Lunds universitet.
Nuvarande befattning: Senior Partner/VD, Nordic Buyout, Capman AB.
Övriga styrelseuppdrag: Holms Industri AB (ordförande), MPT Sweden (ordförande), Vanna AB (ledamot), Willo AB (ledamot).
Tidigare styrelseuppdrag bl.a.: AudioDev AB (ledamot 1999-2009), Time Care AB (ledamot 2000-2003), Bindomatic AB (ledamot 2000-2003), Lamiflex AB (ledamot 2001-2003), Kungshagens Montessoriskola (ledamot & grundare 1998-2003), Toolex Int´l, N.V (Ordförande för Management Board (1996-1998).

Fredrik Arp, ledamot

Född: 1953
Styrelsemedlem sedan: 2016
Utbildning: Civilekonom samt Ek. dr. h.c., Lunds universitet.
Nuvarande befattning: Styrelseproffs eget bolag och industriell rådgivare för Arle Capital Partners.
Övriga styrelseuppdrag: Nolato AB (ordförande), Mediplast AB (ordförande), Parques Reunidos (ordförande), Vattenfall AB (ledamot), Technogym SpA (ledamot).
Tidigare styrelseuppdrag bl.a.: Qioptiq (ordförande), Hilding Anders AB (ledamot), Thule AB (ordförande), Getinge AB (vice ordförande), Perstorp AB (ledamot), Munksjö AB (ledamot), Bröderna Edstrand AB (ledamot), Ahlsell AB, Innovations- och kemiindustrierna (ordförande), Svenskt Näringsliv (ledamot).

Kerstin Borglin, ledamot

Född: 1960
Styrelsemedlem sedan: 2016
Utbildning: MSc, Mechanical Engineering, Lunds Tekniska Högskola, History of Science, Lunds universitet, African History, Stockholms universitet.
Nuvarande befattning: Ansvarig Direktör, Spider (ICT Swedish Program in Development Regions, del av institutionen Data– och systemvetenskap, Stockholms universitet).
Övriga styrelseuppdrag: SWEACC, Swedish East African Chamber of Commerce (Viceordförande), Honorärkonsul för Uganda i Sverige.
Tidigare styrelseuppdrag: Ericsson Litauen (ledamot), Ericsson Kenya (ledamot), Advisory Board GSFF (Global Solidarity Forest Foundation), Mozambique (ledamot).

Björn Börjesson, ledamot

Född: 1951
Styrelsemedlem sedan: 2012
Utbildning: Jur. kand.
Nuvarande befattning: Egen konsultverksamhet.
Övriga styrelseuppdrag: Kommuninvest i Sverige AB (ordförande), Tredje AP-fonden (vice ordförande).
Tidigare styrelseuppdrag: Ordförande i UC AB, Dotterbolag i Handelsbanks-koncernen.

Torgny Holmgren, ledamot

Född: 1954
Styrelsemedlem sedan: 2017
Utbildning: Ekonomexamen, Handelshögskolan Stockholm
Nuvarande befattning: VD för Stockholm International Water Institute (SIWI)
Övriga styrelseuppdrag: Water Aid (ledamot), Expertgruppen för biståndsanalys (ledamot), Board of World Water Council, medlem i nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development

Hanna Lagercrantz, ledamot

Född: 1970
Styrelsemedlem sedan: 2015
Utbildning: M.Sc. SSE, M.Phil. Cambridge University.
Nuvarande befattning: Kansliråd
Övriga styrelseuppdrag: Svenska Rymdaktiebolaget

Charlotte Salford, ledamot

Född: 1970
Styrelsemedlem sedan: 2014
Utbildning: MSc National Ekonomi London School of Economics (LSE), BA EG rätt, Internationella Relationer, Ekonomi Universite Libre de Bruxelles Belgium (ULB)..
Nuvarande befattning: Associate Vice President External Relations and Governance, International Fund for Agricultural Development.
Övriga styrelseuppdrag: Give a Future, Neuroinvent, Reach for Change och Hugo Stenbecks Stiftelse.

Mikael Sandström, ledamot

Född: 1967
Styrelsemedlem sedan: 2017
Utbildning: Ekonomie doktor
Nuvarande befattning: Chefsekonom TCO

Vår VD:

Swedfunds VD, Maria Håkansson, har 20 års erfarenhet från telekomindustrin och har innehaft en rad ledande befattningar inom Ericsson. Innan hon tillträdde som VD för Swedfund tjänstgjorde hon som Vice President Internet of Things (IoT) på Ericsson. Maria Håkansson har en civilingenjörsexamen med inriktning ekonomisk styrning och redovisning från Stockholms universitet. 

Swedfunds revisorer:

Ernst & Young AB med Jennifer Rock-Baley huvudansvarig revisor.

close me