Vår styrelse, VD och revisorer

Styrelsen nomineras av Näringsdepartementet, som är ansvarigt departement, och består av ordförande och sju ledamöter.

Vår styrelse har en gedigen erfarenhet av bolagsstyrning, finansieringsverksamhet, internationell biståndsverksamhet, operativ erfarenhet från utvecklingsländer samt hög finansiell kompetens.

Vår styrelse:

Catrin Fransson, ordförande

Född: 1962
Styrelsemedlem sedan: 2022
Utbildning: Civilekonom, Luleå Tekniska Högskola, Senior Executive Program, London Business School
Nuvarande befattning: Styrelsearbete
Övriga styrelseuppdrag: LKAB (ledamot)
Tidigare styrelseuppdrag: Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB (ordförande), Swedbank Robur AB (ordförande), Swedbank Franchise AB (ordförande), Entercard AB (ledamot), Swedbank Försäkring (ledamot)

Kerstin Borglin, ledamot

Född: 1960
Styrelsemedlem sedan: 2016
Utbildning: MSc, Mechanical Engineering, Lunds Tekniska Högskola, History of Science, Lunds universitet, African History, Stockholms universitet.
Nuvarande befattning: Executive Advisor, Spider (ICT Swedish Program in Development Regions, del av institutionen Data- och systemvetenskap, Stockholms universitet).
Övriga styrelseuppdrag: SWEACC, Swedish East African Chamber of Commerce (vice ordförande).
Tidigare styrelseuppdrag: Ericsson Litauen (ledamot), Ericsson Kenya (ledamot), Advisory Board GSFF (Global Solidarity Forest Foundation), Mozambique (ledamot).

Torgny Holmgren, ledamot

Född: 1954
Styrelsemedlem sedan: 2017
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm
Nuvarande befattning: VD för Stockholm International Water Institute (SIWI)
Övriga styrelseuppdrag: International Center for Water Cooperation (ordförande) World Water Council (adjungerad ledamot), Expertrådet för biståndsanalys (ledamot), Swedish Leadership for Sustainable Development (ledamot) Global Utmaning (senior rådgivare).

Daniel Kristiansson, ledamot

Född: 1974
Styrelsemedlem sedan: 2019
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm.
Nuvarande befattning: Ämnesråd Finansdepartementet
Övriga styrelseuppdrag: Vattenfall AB (ledamot), Stiftelsen Industrifonden (ledamot).
Tidigare styrelseuppdrag: SBAB Bank AB (publ) (ledamot),Vasallen AB (ledamot), Metria AB (ledamot), AB Bostadsgaranti (ledamot), Green Cargo (ledamot).

Catrina Ingelstam, ledamot

Född: 1961
Styrelsemedlem sedan: 2019
Nuvarande befattning: Konsult i eget bolag, Creatme AB.
Utbildning: Civilekonom och handelsrätt, Stockholms universitet, Revisorsexamen FAR (ej aktiv).
Övriga styrelseuppdrag: Sjätte AP-fonden (ordförande och ordförande Hållbarhetsutskott), Kommuninvest i Sverige AB (ledamot), LÖF - regionernas ömsesidiga försäkringsbolag (ledamot), Orio AB (ledamot, ordförande i revisionsutskottet och ledamot ersättningsutskottet), Spiltan Fonder AB (ledamot), SH Pension Tjänstepensionförening (ledamot). 
Tidigare styrelseuppdrag: Sparbanken Sjuhärad AB, KPA Pensionsförsäkring AB, Dina Försäkringar Mälardalen AB, Salus Ansvar AB, KPA AB, Folksam LO Fondförsäkring AB med dotterföretag, Folksam Fondförsäkring AB, Min Pension i Sverige AB, Kammarkollegiet.

Roshi Motman, ledamot

Född: 1979
Styrelsemedlem sedan: 2019
Nuvarande befattning: Amuse.io, CEO.
Utbildning: Industriell Engineering and Management, Chalmers tekniska högskola, Electrical Engineering, Chalmers tekniska högskola.
Övriga styrelseuppdrag: Qualiteq AB (ordförande), ICE Group (ledamot).
Tidigare uppdrag:
VD Millicom Ghana (Tigo), VD AirtelTigo Ghana, styrelseordförande Ghana Telecom Chambers, ordförande investeringskommitté Digital Changemakers Ghana (Tigo/Reach for Change).

Caroline af Kleen, ledamot

Född: 1977
Styrelsemedlem sedan: 2023
Utbildning: MSc. Business Administration and Economics
Nuvarande befattning: CFO Svenska Röda Korset
Övriga styrelseuppdrag: -
Tidigare styrelseuppdrag: -

Anna Stellinger, ledamot

Född: 1974
Styrelsemedlem sedan: 2023
Utbildning: Magisterexamen i statsvetenskap och kandidatexamen i franska, Lunds universitet, samt Internationell master i internationella relationer vid Sciences Po i Paris, Frankrike
Nuvarande befattning: Chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv
Övriga styrelseuppdrag: Business Sweden (ledamot)
Tidigare styrelseuppdrag: Lunds universitet (Vice ordförande och ledamot)

Vår VD:

Swedfunds VD, Maria Håkansson, har 20 års erfarenhet från telekomindustrin och har innehaft en rad ledande befattningar inom Ericsson. Innan hon tillträdde som VD för Swedfund tjänstgjorde hon som Vice President Internet of Things (IoT) på Ericsson. Maria Håkansson har en civilekonomexamen med inriktning ekonomisk styrning och redovisning från Stockholms universitet. 

Swedfunds revisorer:

Ernst & Young AB med Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor.

close me