•  Reformera och etablera nya ekonomier i utvecklingsländer
  •  Främja tillväxten i hållbara företag
  •  Minska fattigdomen och förbättra människors liv
  •  Uppnå millennieutvecklingsmålen

Den gemensamma strategin för att skapa en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling är att investera i lönsamma företag inom den privata sektorn.

EDFI jobbar för att skapa förutsättningar för ett effektivt utbyte mellan medlemmarna och med övriga bilaterala, multilaterala och regionala utvecklingsinstitut inom EU.

EDFIs medlemmar, utöver Swedfund:

Logo_Bio

BIO – Belgian Investment Company for Developing Countries

Logo_CDC

CDC – CDC Group plc

Logo_Cofides

COFIDES – Compañía Española de Financiación del Desarrollo

Logo_DEG

DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Logo_Finnfund

FINNFUND – Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd

Logo_FMO

FMO – Netherlands Development Finance Company

Logo_IFU

IFU – The Industrialisation Fund for Developing Countries

Logo_Norfund

Norfund – Norwegian Investment Fund for Developing Countries

Logo_OEEB

OeEB – The Development Bank of Austria

Logo_Proparco

PROPARCO – Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Economique

Logo_SBI-BMI

SBI-BMI – Belgian Corporation for International Investment

Logo_Sifem

SIFEM – Swiss Investment Fund for Emerging Markets

Logo_Simest

SIMEST – Società Italiana per le Imprese all’Estero

Logo_Sofid

SOFID – Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento

close me