Inom EDFI pågår ett gemensamt arbete för att uppnå Agenda 2030 och de åtaganden som världssamfundet har gjort vad gäller finansieringen för att nå målen i Agenda 2030 och klimatmålen som togs fram i Paris COP 21.

Medlemmarna i EDFI gör gemensamma investeringar och harmoniserar sina krav och uppföljningsrutiner. Utvecklingsfinansiärerna får därigenom en starkare röst och vårt arbete blir mer effektivt. Den gemensamma strategin för att skapa en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling är att investera i lönsamma företag inom den privata sektorn.

EDFI jobbar för att skapa förutsättningar för ett effektivt utbyte mellan medlemmarna och med övriga bilaterala, multilaterala och regionala utvecklingsinstitut inom EU.

EDFI:s medlemmar, utöver Swedfund:

Logo_Bio

BIO – Belgian Investment Company for Developing Countries

British International Investment

BII – British International Investment

Logo_Cofides

COFIDES – Compañía Española de Financiación del Desarrollo

Logo_DEG

DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Logo_Finnfund

FINNFUND – Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd

Logo_FMO

FMO – Netherlands Development Finance Company

Logo_IFU

IFU – The Industrialisation Fund for Developing Countries

Logo_Norfund

Norfund – Norwegian Investment Fund for Developing Countries

OeEB – The Development Bank of Austria

Logo_Proparco

PROPARCO – Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Economique

Logo_SBI-BMI

SBI-BMI – Belgian Corporation for International Investment

Logo_Sifem

SIFEM – Swiss Investment Fund for Emerging Markets

Logo_Simest

SIMEST – Società Italiana per le Imprese all’Estero

Logo_Sofid

SOFID – Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento

close me