Audrey har erfarenhet av transaktionsrådgivning, kapitalresning, industrianalys (ekonomisk, kommersiell och operativ), finans- och marknadsanalys, affärsmodellering, affärsvärdering, granskning av finansiella rapporter, verkställande av revisionsplaner samt att assistera kunder i redovisnings- och operativa frågor. Audrey brinner för att arbeta med investeringar som har en långsiktig positiv inverkan på samhället.

Hos Swedfund sedan
2016

Utbildning
BSc. Actuarial Science, University of Nairobi
Fellow, Association of Chartered Certified Accountants

Bakgrund
Innan Audrey kom till Swedfund var hon en del av Corporate Finance teamet på Deloitte East Africa. Hon arbetade där med uppdrag i flera olika sektorer, såsom tillverkning och service (hotell, sjukvård, fastigheter, utbildning, flyg och logistik), finansiella tjänster, energi (geotermisk energi, olja och gas) och telekom. Hon hade ett brett spektra av kunder, såväl lokala som internationella; statliga företag, noterade bolag, kunder inom den privata sektorn samt DFIer. Hon arbetade framförallt i den östafrikanska regionen (Kenya, Tanzania, Rwanda, och Uganda) och i Sydafrika.

Specialisering
Sektor: Hälsa
Länder: Östafrika i synnerhet, Afrika söder om Sahara i allmänhet.

close me