Swedfund tillhandahåller ett långfristigt efterställt lån till Co-operative Bank of Kenya ("Co-op Bank") för att bygga på bankens utlåning till små och medelstora företag samt projekt inom grön finansiering. Genom att stödja Co-op Bank bidrar Swedfund till jobbskapande och utveckling av den privata sektorn. Nära hälften av alla små och medelstora företag i Kenya är kvinnoägda och bidrar till cirka 20% av Kenyas BNP.

Läs mer i vårt pressmeddelande, Svensk finansiering till Co-operative Bank of Kenya skapar tillväxt i den privata sektorn.​

close me