SME:s avgörande för jobbskapande

Små och medelstora företag (SME) är avgörande för inkluderande tillväxt, jobb och innovationer. SME:s står för ungefär två tredjedelar av alla nya jobb inom den formella sektorn i utvecklingsländer och kvinnor äger runt en tredjedel av dessa företag. Bristen på kapital är den största utvecklingsbarriären för företagen, och det är ännu svårare för kvinnor att få tillgång till finansiering.

Genom att bidra med kapital till kvinnligt ägda SME:s så bidrar Swedfund till mer jämställdhet i ett helt land, vilket ökar sannolikheten för tillväxt. Samtidigt använder kvinnor i högre utsträckning sin lön till att lyfta sin familj ur fattigdom. När många kvinnor i ett land får arbete så minskar fattigdomen, landet får en ökad social rättvisa och vi är ett steg närmare en hållbar utveckling.

Prasac är Kambodjas största mikrofinansbolag

Prasac är Kambodjas största mikrofinansbolag med 177 filialer över hela landet. Bolaget fokuserar verksamheten till landsbygden, för att öka finansiell inkludering och bidra till hållbar ekonomisk utveckling. Swedfund har investerat i Prasac genom lån som används för vidareutlåning till landets mikro- och småföretag, vilka står för en majoritet av landets arbetstillfällen.

En av låntagarna är Kak Dina. Hon bor tillsammans med sin familj i den lilla byn Chroy Ampil. I övervåningen på huset finns familjens bostad. På nedervåningen står ett tiotal vävstolar och arbetar. Kak Dina har fått låna två gånger av Prasac.

– Jag kommer använda lånet för att expandera min verksamhet. För lånen köper jag vävstolar, tråd och bomull, säger Kak Dina. Kak Dina visar runt bland vävstolarna som spinner fram färgglada, vackra scarfar som ska säljas. Vid vävstolarna jobbar flera kvinnor.

– Jag har kunnat anställa ytterligare två personer tack vare lånen från Prasac, säger Kak Dina.

Just denna dag är Neang Simorn från Prasac på besök, han är handläggare för Kak Dinas lån. Neang Simorn har god överblick över varje låntagare. Kak Dina visar runt i sin verkstad och Neang Simorn ställer frågor och granskar verksamheten.

–Vi går igenom lånen, hennes möjlighet att betala tillbaka och vilka säkerheter hon har, säger Neang Simorn, Senior Credit Officer som handlägger Kak Dinas lån.

Inför ett lån bedömer Prasacs handläggare den potentiella låntagarens kapacitet att betala tillbaka lånet. Om låneansvarig bestämmer att det finns behov av ytterligare krav gällande avfall, förorening, naturresurser, hälsa och säkerhet görs ytterligare en bedömning och en handlingsplan som ingår i låneavtalet. Det ingår sedan att handläggaren följer upp dessa åtgärder. Prasacs handläggare har nära och kontinuerlig kontakt med sina låntagare och många av dem är återkommande kunder.

Prasac arbetar för att ha system som skyddar kunderna

Mikrofinanssektorn i Kambodja har sina rötter i det tidiga 1990-talet då det internationella biståndet bidrog till att återuppbygga landets finansiella system, och mikrofinansiering utgjorde en viktig komponent. Kambodja har de senaste åren haft en stabil ekonomisk tillväxt, men trots detta lever 20% av de 16 miljoner invånarna på mindre än 1,5 USD per dag. En majoritet av jobben skapas av landets många mikro-, små och medelstora företag.

Dessa företag kapitaliseras främst av ägarna eller deras familjer. För att ge entreprenörerna möjlighet att istället få finansiering från officiella institutioner behöver fler aktörer komma in på den reglerade marknaden.

En annan kvinnlig företagare som fått lån av Prasac, är Chhay Yet, som driver en bygghandel. Hennes affär ligger bara ett stenkast från den mäktiga Mekongfloden som skär genom miljonstaden Phnom Penh. Eftermiddagssolen lyser på butiken och utanför hänger en reklamskylt med en bild på en till synes lycklig kambodjansk familj. Bilden gör reklam för byggmaterial och är tänkt att visa på en familj som köpt ett hus. Efter många års turbulens är landet på väg att resa sig igen. Prasacs handläggare Ouch Sophanny promenerar runt i butiken tillsammans med Chhay Yet.

– Jag tycker att kundens affärsidé är bra. Vårt land är i en utvecklingsfas med mycket byggande, säger Ouch Sophanny, Senior Credit Officer på Prasac.

Just nu är det inte så många kunder i butiken.

– Men på morgonen är det väldigt intensivt här och många kunder som köper material, säger Chhay Yet.

Prasac är på väg att bevilja ett nytt lån till Chhay Yet. Hennes senaste lån har hon använt för att utveckla verksamheten.

– Jag använder lånet från Prasac så att jag kan köpa mer material och sälja, säger Chhay Yet.

Swedfunds lån till Prasac ingår i ett syndikat med tyska utvecklingsfinansiären, DEG.

– Tillsammans med DEG har vi möjlighet att bidra till att öka finansieringsmöjligheter för entreprenörer och SME företag. Prasac arbetar för att ha system som skyddar kunder genom ansvarig och transparent prissättning, förebyggande av överskuldsättning och respektfull behandling, säger Jenny Järnfeldt Nordh, ESG Manager på Swedfund.

close me