AAR Healthcare (AAR) är en av Östafrikas största privata vårdgivare. Sedan Swedfund investerade i AAR 2013 har det skett en snabb expansion av företaget, idag har bolaget 35 moderna vårdcentraler i Kenya, Uganda och Tanzania, 12 ambulanser och ett sjukhus i Uganda. De närmare 1 000 medarbetarna tar varje år hand om fler än 700 000 patienter. Dr Joyce Sitonik är Head of Clinic Business Operations på AAR i Nairobi, Kenya.

Med sikte på ett yrkesliv som läkare 

Joyce Sitonik hade redan från början siktet inställt på att bli läkare, så direkt efter gymnasiet utbildade hon sig till läkare vid University of Nairobi. Efter praktiken på Kenyatta National Hospital öppnades en möjlighet att få anställning på Kiambu District Hospital, ett av de offentliga sjukhusen precis utanför stan.

2010 var Joyce 23 år gammal och hon hade ett år tidigare fött sitt första barn. Hon bestämde sig för att skicka sitt CV till AAR Healthcare och ett halvt år senare arbetade hon som Junior Doctor på en av AAR:s kliniker i Nairobi. På AAR strävar man efter att ge varje patient god tid hos läkaren, tillgången till läkemedel är god, arbetet på kliniken är strukturerat och arbetstiderna förutsägbara.

Efter tre år började karriären ta fart. Joyce fick en tjänst som Healthcare Manager på en av de mindre klinikerna, och kort därefter befordrades hon till Executive Manager vid en av AAR:s större kliniker. Idag arbetar Joyce på huvudkontoret som ligger i centrala Nairobi, som Head of Clinic Business Operations. Det innebär i praktiken att det är hon som är ansvarig för den operativa verksamheten på alla öppenvårdskliniker i Kenya.

Naturlig fallenhet och intresse för ledarskap

Joyce har alltid haft en fallenhet och ett intresse för ledarskap, och vill vara en förebild för andra kvinnor. I Kenya är det vanligt att studera vidare efter att man har arbetat några år och Joyce funderade på att läsa en MBA i Health Care Management. AAR:s VD uppmuntrade henne att söka. Att studera och samtidigt hinna med jobb och familj är en utmaning. Men med stöd från sin arbetsgivare och familj gick det att kombinera arbete med studier, och Joyce är tacksam att hon genomförde dem. Utbildningen har bidragit till att utveckla Joyce som ledare och bidragit till att kvalificera henne för den roll hon i dag har inom AAR.

Det har inte alltid varit lätt. Konkurrensen är hård, men Joyce upplever att hon varit framgångsrik. Hon kände ingen när hon började på AAR och hon har jobbat hårt för att komma dit hon är idag. Det som verkligen har hjälpt henne är den unika och familjära företagskultur som finns på AAR. Det finns en tydlig och transparent struktur för medarbetarnas karriärutveckling, och företagskulturen präglas av en öppenhet för nya initiativ. Ledningen testar gärna nya idéer från medarbetarna, och fungerar de så är man snabb med att genomföra förändringen i hela organisationen.

Ett av de stora projekt som Joyce har utvecklat inom AAR är ett hälsoprogram för de anställda på Kenya Commercial Bank, en av de största bankerna i regionen. AAR genomförde hälsokontroller på 2 500 av bankens medarbetare, för att kunna erbjuda vård för befintliga sjukdomar och för att bidra till förebyggande hälsovård. Programmet har varit en stor succé och för Joyce, som inte arbetar som praktiserande läkare längre, betyder det att hon verkligen gör skillnad och kan bidra till att förbättra vården för ett stort antal människor.

Med en utvecklingsfinansiär som ägare breddas perspektivet på verksamheten

Joyce tycker att AAR med sin mix av ägare, speglar många olika erfarenheter och synsätt som är fördelaktiga för såväl företaget som dess intressenter. Att ha en utvecklingsfinansiär som Swedfund som aktieägare har dessutom gett ett bredare perspektiv på verksamheten och bidragit till ett ännu större fokus på medarbetarna. Bolaget har professionaliserats och kraven på att mäta och följa upp kvalitativa mål, så som miljö- och sociala frågor har ökat.

Sedan hösten 2018 deltar Joyce i ett ledarskapsutvecklingsprogram som syftar till att öka ledarskaps- och styrelsekompetensen hos kvinnor i privata bolag så att de kan ta plats i företagsledningar och styrelser. Programmet, Female Future Programme, är från början ett initiativ av norska Næringslivets Hovedorganisasjon som har tagits vidare till Kenya, Uganda och Tanzania. Swedfund sponsrar genom TA-medel, i likhet med den norska utvecklingsfinansiären Norfund, en del av avgiften till de kvinnliga anställda i våra portföljbolag som går utbildningen.

Att delta i programmet och fortsätta lära och utvecklas är ytterligare ett steg för Joyce i att vara den förebild hon har strävat efter – att öppna dörrar för andra kvinnor genom att visa att det finns goda möjligheter för kvinnor att lyckas i arbetslivet. Det handlar om att våga använda de möjligheter som finns för att nå dina mål.

close me