Swedfund har sedan 2016 en egen visselblåsartjänst som får användas av anställda, uppdragstagare, praktikanter, med flera hos Swedfund och hos de bolag och fonder som Swedfund investerar i. Tjänsten är främst avsedd att utgöra ett komplement till portföljbolagens egna klagomålsmekanismer. Som ett tillägg till visselblåsartjänsten etablerade Swedfund under våren 2020 även en egen klagomålsmekanism.

visselblåsartjänsten kan man rapportera misstankar om allvarliga oegentligheter som gäller Swedfund eller Swedfunds portföljbolag eller som gäller personer i centrala eller ledande positioner inom Swedfund eller Swedfunds portföljbolag. I tjänsten kan visselblåsaren även göra en anmälan helt anonymt.

Klagomålsmekanismen kan användas för att lämna in alla typer av klagomål och uppmärksamma problem som har med Swedfund och Swedfunds portföljbolag att göra, men inte med individer, på grund av gällande dataskyddslagstiftning. Även anonyma anmälningar tas i beaktande. 

Läs mer om våra klagomålsfunktioner.

close me