Artikel Hotell i Nairobi
31 Mar 2009

Swedfund investerar i nytt hotell i Nairobi

I mars 2009 undertecknade Swedfunds VD Björn Blomberg ett aktieägaravtal för en investering i ett femstjärnigt hotell i Nairobi, Kenya. Swedfunds ägarandel uppgår till 21,3 procent vilket innebär en investering på 20 MSEK. Hotellet, som ska ingå i Radisson-kedjan och drivas av Rezidor, blir en viktig aktör för att attrahera affärsmän och konferens- och seminariedeltagare samt turister till Kenya.

Ägare av hotellet är Elgon Road Development, Swedfund, samt två andra nordiska Development Finance Institutions.

- Jag bedömer hotellets lokalisering och marknadsförutsättningar som goda, och vill även betona den starka driftledningen genom Rezidor som en nyckelfaktor för framgång, säger Stefan Jansson som ansvarar för Swedfunds nyöppnande regionkontor i Nairobi.

AfriNord, som är en fond som ägs av Rezidor och fyra nordiska Development Finance Institutions, däribland Swedfund, lämnar ett efterställt lån på 5 – 6 MEUR. Minst en lokal affärsbank kommer att delta i finansieringen med ett stort lån, vilket främjar utvecklingen av landets kreditmarknad. Den totala kostnaden av hotellbygget är cirka 25 MEUR (närmare 265 MSEK).

Swedfund, IFU och Finnfund har en nyckelroll i den finansiella strukturen för projektet. Aktiekapitalet från dessa institutioner möjliggör för AfriNord att lämna ett efterställt lån, vilket i sin tur förverkligar banklånet. Rezidor Hotels APS (Danmark) är en kvalitetsoperatör av hotell som har utvecklat ett eget Responsible Business Program, vilket uppfyller Swedfunds krav på Good Governance.

Hotellet, med 250 rum, kommer att byggas på cirka 0,8 hektar på sluttande mark med utsikt mot Nairobi National Park. Området ligger någon kilometer väster om centrala Nairobi i Upper Hill som är ett framväxande finans- och affärscentrum. Flera viktiga företag, internationella organisationer och ambassader har sina kontor här.

Hotellet blir viktigt för att attrahera bland andra utländska affärsmän köpstarka turister till Kenya. Även större inhemska företag förväntas utnyttja hotellets faciliteter för konferenser och evenemang.

- Hotellets förväntade lönsamhet kommer att bidra till dynamik och tillväxt i den lokala ekonomin. En annan viktig utvecklingseffekt är att hotellinvesteringen, som får en hög profil, bidrar till att förtroende byggs upp hos utländska investerare för att Kenya snabbt ska kunna återgå till en stabil och fredlig utveckling efter oroligheterna i slutet av 2007, säger Stefan Jansson.

Kontaktperson

« Tillbaka