Om Swedfund Fattigdomsminskning genom hållbart företagande - Swedfund är en engagerad, aktiv och uthållig investeringspartner. Vår unika kompetens är att våga vara på marknader där få andra vågar vara, och att vara bra på det.