Vi kallar det välfärdskapital

Utrota fattigdom. Det är Swedfunds mål. Och för första gången i världshistorien är det möjligt.
För genom nya arbetstillfällen och tillväxt har andelen människor som lever i fattigdom halverats. 

 

Välfärdskapital

Så bidrar vi till de globala målen för hållbar utveckling

Världens ledare har enats om 17 nya mål för hållbar utveckling och ett nytt klimatavtal har tagits fram. Nu måste de globala målen omsättas i handling, och behovet av finansiering är enormt. Privata investeringar är avgörande för hur fort vi når de nya målen, vilket betyder att utvecklingsfinansiärer fyller en viktigare roll än någonsin.

De globala målen och Agenda 2030

undefined

Vi investerar i hållbart företagande

Genom att erbjuda partnerskap, finansiering och erfarenhet bidrar vi till att skapa långsiktiga, lönsamma och medvetna företag.

Uppgiften är inte alltid lätt, men genom att vara väldigt noga i vår investeringsprocess ökar chanserna att vi tillsammans med våra partners lyckas. Läs mer om våra erbjudanden och se en film om investeringsprocessen här.

Erbjudandet

Det nya Afrika

Den afrikanska kontinenten rymmer i dag världens snabbast växande ekonomier. Fattigdomen sjunker, antalet demokratier ökar, krig och konflikter minskar. En växande medelklass driver på utvecklingen, det byggs sjukhus, vägar, shoppinggallerior och universitet. Men Afrikas utveckling har förbisetts av såväl media som av biståndsindustrin.

Läromedlet Det Nya Afrika bygger på boken med samma namn skriven av journalisten Erika Bjerström. Syftet är att utmana den traditionella berättelsen om Afrika. 

Det nya Afrika

Swedfund_Det_nya_Afrika.jpg

Varför investerar Swedfund i hotell?

Det kan tyckas märkligt att investera svenska skattepengar i hotell i Afrika, men faktum är att hotell ger en rad olika utvecklingseffekter. Hotell fungerar som ett nav för turismen i ett land, och tvärtom mot vad man kan tro ger lyxhotell större utvecklingseffekter än vanliga hotell. 

Här berättar vi om vilka direkt och indirekta utvecklingseffekter hotellinvesteringar bidrar till i de länder vi investerar.

Varför investerar Swedfund i hotell?
close me