Faktablad

Faktablad GMI

29 maj 2012

Swedfund och Elekta investerar i cancerkliniker

Swedfund och Elekta investerar tillsammans i strålkirurgi- och strålbehandlingskliniker i utvecklingsländer och har etablerat projektutvecklings- och investmentbolaget Global Medical Investments GMI AB.

Ladda ner PDF

Faktablad Swedfund

29 maj 2012

Swedfund – Riskkapital och etableringsstöd på nya tillväxtmarknader

Swedfund International AB är svenska statens riskkapitalbolag för investeringar på tillväxtmarknader i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa.

Ladda ner PDF

Dok_90_rotera7_Fakta_scania

28 maj 2012

Scania och Swedfund i Irak

Swedfund medfinansiär när Scania åter tar plats på den irakiska marknaden.

Ladda ner PDF