Nyheter

15 Apr 2014

Swedfund lämnar första redovisningen till FN kring ansvarsfulla investeringar

För första gången lämnar nu Swedfund sin transparensredovisning till Förenta Nationernas (FN:s) Principer för Ansvarsfulla Investeringar, UNPRI.

Läs mer

8 Apr 2014

Swedfund visar utvecklingsresultat

För första gången presenterar Swedfund en integrerad redovisning som jämställer hållbarhetsredovisningen med den finansiella redovisningen och på ett tydligt sätt redogör för positiva utvecklingsresultat som följd av Swedfunds investeringar.

Läs mer

7 Apr 2014

Swedfundfinansierade TBC Bank vinner CSR-pris

En av Swedfunds investeringar, TBC Bank, tilldelades i förra veckan utmärkelserna Best Bank in Georgia samt Best CSR i regionen på Europe Banking Awards arragerad av EMEA Finance Magazine.

Läs mer

24 Mar 2014

Fortsatt dialog om skatter

Den 13 mars fortsatte Swedfund den intressentdialog som inleddes under våren 2013. Bland andra civilsamhällesorganisationer deltog företrädare för Diakonia, Action Aid och Forum Syd.

Läs mer

18 Mar 2014

Nominering av styrelse och revisor i Swedfund International AB

Nominering av styrelse och revisor i Swedfund International AB samt förslag till arvodering. Swedfund International AB avser att kalla aktieägaren till årsstämma som äger rum den 8 april 2014.

Läs mer

12 Mar 2014

Swedish companies for non-corrupt business in developing countries

Sida och Transparency International Sverige arrangerar seminarium den 26 mars.

Läs mer

11 Mar 2014

Kallelse till årsstämma i Swedfund International AB 2014

Kallelse till årsstämma i Swedfund International AB 2014, tisdagen den 8 april 2014 kl. 09.00 i Swedfunds lokaler.

Läs mer

14 Feb 2014

Swedfund ökade sin investeringsnivå och bidrog till fler hållbara jobb.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ   Bolaget har under 2013 implementerat en ny strategi, fått en ny ledning,…

Läs mer

20 Dec 2013

Swedfund investerar i indisk sjukvårdskedja

Swedfund investerar tillsammans med DEG och Quadria Capital i specialistsjukvårdsaktören Medica. Investeringen möjliggör för Medica att bli den största sjukvårdskedjan i östra Indien. Medicas idé är att tillhandahålla högkvalitativ vård till en rimlig kostnad.

Läs mer

18 Dec 2013

Swedfundfinansierade Miris får stororder i Bangladesh

Det svenska företaget Mirsi har fått en initialorder värd drygt 4,1 Mkr omfattande instrument för analys av mejerimjölk i Bangladesh.

Läs mer