Vi baserar alla investeringar på de tre fundamenten och vi redovisar vår verksamhets utvecklingsresultat i tre resultatområden som utgår från dem.

De viktigaste indikatorerna inom de olika områdena är:

Samhällsutveckling – jobbskapande, skatt, kunskapsbyggande och kompetensutveckling, Andel kvinnor i ledande befattning och CO2 per investering
Hållbarhet – miljö/klimat, arbetsvillkor samt affärsetik och anti-korruption
Finansiell bärkraft – tillväxt, lönsamhet och avkastning på eget kapital 

Swedfunds fundament

close me