För att det globala utvecklingsarbetet ska få full effekt krävs samarbete och dialog mellan olika aktörer. Alla behövs. Och alla är lika viktiga.

Swedfunds roll är att finansiera hållbart företagande i några av världens fattigaste länder.

Nio av tio arbetstillfällen skapas i den privata sektorn, och varje nytt jobb tar fem människor ur fattigdom (Källa: IFC Job Study Report).

Våra investeringar bidrar till anständiga jobb

Sedan 1979 har våra investeringar bidragit till att skapa hundratusentals nya jobb och de senaste tjugo åren har andelen människor som lever i fattigdom halverats.

Swedfunds mål – en värld utan fattigdom – känns plötsligt fullt realistiskt. För att nå hela vägen vill vi:  

  • • Ta fortsatta risker och därigenom visa att investeringar i företagande är möjliga och lönsamma.
  • • Öka tillgången på finansiering, särskilt för små och medelstora företag.
  • • Koordinera våra investeringar och insatser med andra internationella organisationer, myndigheter och banker.
  • • Säkerställa att våra investeringar leder till hållbart företagande med hänsyn till såväl arbetsvillkor och jämlikhet som arbetsmiljö och naturresurser.
  • • Bidra till att stärka företagens IT-infrastruktur, produktivitet och logistik.

När den privata sektorn utvecklas måste det ske i flera dimensioner: 

Swedfunds roll för utveckling av den privata sektorn

close me