Swedpartnership

Via Swedfunds finansieringsinstrument, Swedpartnership, får små och medelstora svenska företag en unik möjlighet att starta upp företagssamarbeten i tillväxtländer i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa.

Swedpartnership erbjuder finansiering av kunskapsöverföring, maskiner och utrustning till svenska SME-bolags etableringar i våra länder.

Finansieringen, som kan uppgå till högst ca 1,8 Mkr per projekt, sker i form av ett lån som konverteras till gåva när projektet är avslutat. Swedfund har en gedigen kunskap och delar gärna med oss av erfarenheter kring behoven av förberedelser, långsiktighet och hållbara investeringar.

Vill du veta om Swedpartnership är rätt för ditt företag? Ring 08 – 725 98 85.

Mer information finns även på vår hemsida www.swedfund.se 

close me