Swedfunds trovärdighet och långsiktiga framgång bygger på att varje beslut utgår från våra värderingar och etiska riktlinjer.

Vi arbetar ständigt för att bekämpa korruption och andra allvarliga oegentligheter. En viktig del i det arbetet består i att tillhandahålla en rapporteringskanal där misstänkta oegentligheter kan anmälas på ett sätt som känns tryggt för den som anmäler.

Swedfund visselblåsartjänst, en krypterad webblösning

Vår visselblåsartjänst är en krypterad webblösning som leder till ett slutet system tillhandahållet av en tredje part. Den är inte avsedd att ersätta interna informations- och rapporteringskanaler utan ska fungera som ett komplement till dessa.

Läs mer om vår visselblåsartjänst i Swedfunds visselblåsartjänst – Riktlinjer. Om du avser lämna en anmälan ber vi dig att först ta del av den ytterligare information som finns där.

Här hittar du vårt formulär där du anonymt kan lämna en anmälan gällande allvarliga oegentligheter. Anmälningsformuläret kan också nås på https://report.whistleb.com/Swedfund. Ange då Swedfund som lösenord.

Om du inte önskar vara anonym kan du kontakta Swedfund genom de kontaktuppgifter som finns här

close me