Bolagsstyrning

Näringsdepartementet har sedan den 1 januari 2015 ägaransvaret för Swedfund. UD har dock fortsatt ansvar för sakfrågor och de biståndspolitiska frågorna.

Swedfunds styrelse nomineras av Näringsdepartementet.

Vår verksamhet följer Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen, Svensk kod för Bolagsstyrning, Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden samt Regeringskansliets särskilda riktlinjer för extern rapportering med statligt ägande.

close me